Vzduchostřelba - pravidla a legislativa

Zákon o zbraních a střelivu

Držení a užívání zbraní a střeliva upravuje Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon má být snad od r. 2022 nahrazen novými samostatnými zákony o zbraních, o munici a o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti. Do té doby ale platí stávající zákon, který, mimo jiné, říká, že vzduchové zbraně, u kterých kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J, jsou zbraněmi kategorie D a může je držet i užívat osoba starší 18 let i bez zbrojního průkazu. K držení a užívání zbraní kategorie D se vztahují další pravidla, je proto nezbytné seznámit se s tímto zákonem a chovat se podle něj.

Aktuálně (leden 2021): Novela zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Od 30. 1. 2021 je účinná novela zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Tato novela přináší některé změny týkající se i vzduchostřelby, které jsou vesměs z pohledu vzduchostřelců pozitivní. Příklady změn v zákonu ve vztahu ke vzduchostřelbě:

  • Plynové zbraně jsou zbraněmi kategorie D (tedy bez zbrojního průkazu jako dosud).

  • Ráže plynové zbraně je v kategorii D omezena na 6,35 mm (plynové zbraně větších ráží jsou již v kategorii C), zůstává i omezení úsťové energie střely na 16 J, aby zbraň zůstala v kategorii D.

  • Tlumiče hluku výstřelu jsou zbraní, resp. hlavní částí zbraně kategorie C pouze ve spojení s palnou zbraní, vzduchovkářské tlumiče jsou tedy nyní i v kategorii D legální.

Tato novela není avizovaným novým zákonem o zbraních, ale jen dočasnou novelou původního zákona, a lze tedy očekávat, že v nějaké době se dočkáme onoho zcela nového zákona.

Níže uvádím úplné znění novely zákona:

Uplne_zneni_zakona_c_119-2002_Sb_o_strelnych_zbranich_a_strelivu_vcetne_13-2021_Sb_-_20210119.pdf

Pravidla sportovních disciplín