Schecter SLS Elite-5
zvukové ukázky / sound samples

Nástroj: Schecter SLS Elite-5

Nastavení: Ekvalizér na nástroji v neutrální poloze

Způsob nahrávání: Přímé zapojení nástroje do linkového vstupu rekordéru, gain pro všechny vzorky stejný, žádné korekce, efekty či postprocessing s výjimkou převodu WAV do MP3 (256 kbps)

Struny: Ernie Ball #2850 Roundwound Nickel Plated Super Long


Vysvětlivky:

Konfigurace snímačů v popisech a v názvech souborů (krk - kobylka)

H … dvojcívkový mód

S … jednocívkový mód, aktivní jsou vnitřní cívky snímačů, tj. cívka blíže kobylce v krkovém snímači a cívka blíže krku v kobylkovém snímači

x … snímač nehraje

Instrument: Schecter SLS Elite-5

Setup: Instrument's EQ flat

Recording: Direct connection of the instrument to the input of the recorder, gain the same for all samples, no corrections, effects, or postprocessing excl. WAV to MP3 (256 kbps) conversion

Strings: Ernie Ball #2850 Roundwound Nickel Plated Super Long


Legend:

Pickup configuration in descriptions and file names (neck - bridge)

H … humbucking mode

S … single-coil mode, inner coils active

xthe pickup is not active