Teorie

Lukostřelecké disciplíny, soutěže a hry

Různé organizace ve svých propozicích uvádějí různé lukostřelecké disciplíny, které zastřešují. Zde uvádím výčet běžných i méně běžných lukostřeleckých disciplín, soutěží a her bez detailů, které se mohou lišit organizaci od organizace, někdy i organizátora od organizátora:


Moderní disciplíny

 • Terčová lukostřelba venkovní/halová (Outdoor, indoor archery)

  • střelba na papírové (typicky kruhové) terče s vyznačenými bodovanými soustřednými zónami

  • pro různé vzdálenosti jsou určeny různé průměry terčů typicky od 40/20 cm do 122 cm

 • Terénní lukostřelba (Field archery)

  • střelba na papírové kruhové terče umístěné v terénu v různých velikostech a sestavách podle vzdáleností, na které se střílí

 • 2D lukostřelba (Animal round)

  • střelba na papírové terče s vyobrazeními zvířat s vyznačenými zásahovými zónami

 • 3D lukostřelba (3D hounting round)

  • střelba na prostorové modely zvířat s vyznačenými zásahovými zónami

  • střelci střílí z pevně daných střeleckých pozic

 • 3D lukostřelba ze stezky (Game trail 3D archery)

  • střelba na prostorové modely zvířat s vyznačenými zásahovými zónami

  • střelci jdou po stezce, okolo které jsou rozestavěny modely zvířat a sami si volí pozici, ze které budou střílet, přičemž se nesmějí vracet

 • Šipková lukostřelba (Dartchery)

  • Střílí se na terč, který odpovídá svým rozložením standardnímu terči pro šipky, skóre se počítá stejně jako u házení šipkami

 • Golfová lukostřelba (Golf archery)

  • Lukostřelci střílí na standardním golfovém hřišti, přičemž jejich cílem není zasáhnout jamku, ale shodit šípem z podstavce na greenu umístěný míček

 • Lukostřelecký biatlon (Ski archery)

  • Obdoba standardního zimního biatlonu, místo malorážek se střílí lukem na sklopné terče

 • Běžecká lukostřelba (Run archery)

  • Obdoba lukostřeleckého biatlonu, ovšem v létě, tedy kombinace běžeckého krosu s lukostřelbou

 • Lukostřelecký kriket (Archery cricket)

  • Týmová hra s pravidly podobnými standardním pravidlům kriketu - střelci střílí co nejrychleji a co nejpřesněji na terčové zóny v sestupném pořadí (od 1 do 10)

 • Lukostřelecký paintball (Paintball archery)

  • Lukostřelba ze speciálních luků (typicky kladkových), u kterých je místo šípu k tětivě připevněn píst paintballové hlavně

 • Lukostřelecká honěná (Archery Tag®) či Lukostřelecký boj


Tradiční disciplíny

 • Lukostřelba na dálku (Flight archery)

  • Úkolem je dosáhnout maximální vzdálenosti dopadu šípu

  • Používají se běžné luky i luky specializované na dálkovou lukostřelbu

 • Střelba na hůl (Wand shot)

  • Střílí se na vertikálně upevněnou dřevěnou nebo polyuretanovou kulatinu průměru 152 mm a délky 1,8 m z velkých vzdáleností (70 m pro ženy, 90 m pro muže, až 165 m v tradiční podobě)

  • Jedná se o tradiční anglickou lukostřeleckou soutěž

 • Střelba na vlajku (Clout shot)

  • Cílem je dostat šíp co nejblíže metě/vlajce umístěné ve velké vzdálenosti, typicky 180 yd (165 m) pro muže, 140 yd (128 m) pro ženy

 • Bersault

  • Jde o tradiční lukostřeleckou disciplínu typickou pro Belgii a severní Francii

  • Dvě družstva střílí střídavě na terče vzdálené 50 m v přímém i opačném směru

 • Popinjay

  • Jedná se o tradiční belgickou a anglickou lukostřeleckou disciplínu

  • Střílí se na dřevěné modely ptáků upevněných v rámu zavěšeném na stožáru ve výšce 18 - 30 m

  • Střílí se šípy z roztřepenými letkami a tupými hroty

 • Puta

  • Jde o tradiční tureckou lukostřelbu na terč zvaný "puta", což je plochý kožený vak naplněný pilinami nebo semeny bavlníku

 • Rychlostní lukostřelba (Speed shot)

  • Střílí se na stacionární cíl z menších vzdáleností (např. 15 m)

  • Cílem je vystřelit co nejvíce šípů během 1 minuty s maximálním počtem zásahů

 • Střelba na kyvadlo (Moving target (pendulum) shot)

  • Střílí se z kratších vzdáleností (např. 15 m) na pohyblivý cíl umístěný na kyvadle

  • Cílem je vystřelit co nejvíce šípů během 1 minuty s maximálním počtem zásahů

 • Střelba na letící terče (Shot on aerial targets)

  • Střílí se na terče vyhazované do výšky ručně nebo mechanicky

  • Používají se šípy s roztřepenými letkami

 • Jezdecká lukostřelba (Horse archery)

  • Střílí se ze sedla jedoucího koně

  • Používají se typicky jezdecké (mongolské apod.) luky

 • Kyudo/Yabusame

  • tradiční japonská lukostřelba

 • Soutěže a hry tradiční/historické lukostřelby

  • Řada různých soutěží a her kopírujících historické soutěže, případně z historie vycházejících, určených typicky pro tradiční typy luků, často spojených s historickými ceremoniály, dobovým oblečením a způsoby chování; soutěže jednotlivců, družstev, případně i simulace bitev apod.

Dlouhý luk

Tradiční reflexní luk

Olympijský luk

Kladkový luk

A jedna specialitka - střelba z paintballového luku

Soutěžní divize, střelecké styly

Pozn.: Jak je uvedeno v sekci Pravidla, legislativa, existují různé zastřešující lukostřelecké organizace se svými vlastními pravidly, významy pojmů apod. Níže tedy uvádím pojmenování "typů luků", se kterými se můžete běžně setkat. Někdy jde skutečně o pojmenování typu výzbroje, někdy spíše způsobu jejího použití. Je tedy třeba dávat bedlivý pozor, v jakém kontextu se ta která zkratka či pojmenování vyskytuje a také jestli poskytovatel takové informace opravdu dobře ví, co říká.

 • BB, BBR ... barebow recurve ... holý reflexní luk

 • BL ... bowhunter limited ... lovecký luk s omezením

 • BH, HU ... hunter bow ... lovecký luk

 • BHC ... bowhunter compound ... lovecký kladkový luk

 • BHR ... bowhunter recurve ... lovecký reflexní luk

 • BU ... bowhunter unlimited ... lovecký luk bez omezení

 • CB, BBC ... barebow compound ... holý kladkový luk = kladkový luk bez zaměřovače

 • CRB ... crossbow ... kuše = samostříl s reflexním nebo kladkovým provedením ramen

 • CU ... compound bow ... kladkový luk

 • FSC ... freestyle compound ... volný kladkový luk

 • FSR ... freestyle recurve ... volný reflexní luk

 • FU ... freestyle unlimited ... volný luk bez omezení

 • LB ... longbow ... dlouhý/přímý luk

 • HB ... historical bow ... historický luk

 • HB ... horse bow ... jezdecký luk (někdy je uváděn samostatně, většinou je ale zahrnut mezi historické luky)

 • OL ... olympic bow ... olympijský luk

 • PB ... primitive bow ... primitivní luk (někdy je uváděn samostatně, většinou je ale zahrnut mezi historické luky)

 • TR-LB ... traditional longbow ... tradiční dlouhý luk (totéž, co LB)

 • TR, TRB, TR-RB ... traditional recurve bow ... tradiční reflexní luk

Konstrukční typy luků

Dnes lze vybírat z opravdu pestré škály provedení luků. Uvedu několik příkladů:

 • Přímý (dlouhý) luk: Jde o tradiční typicky dřevěný luk, který je ve stavu bez napnuté tětivy nejčastěji prakticky rovný nebo mírně prohnutý, po napnutí tětivy má tvar písmene "D" bez jakýchkoli náznaků zpětných prohnutí (reflexů) na koncích ramen. Střílí se standardně dřevěnými šípy s přírodními kormidly.

 • Reflexní luk: Pro reflexní luk jsou typická zpětná zahnutí konců ramen (reflexy), která jsou patrná i po napnutí tětivy. Tyto reflexy pomáhají stabilizovat výstřel a zvyšují výkon luku.

 • Deflexně-reflexní luk (moderní reflexní luk): Moderní reflexní luky jsou konstruovány nejčastěji jako hybridní, tedy deflexně-reflexní. Deflexe, tedy ohnutí ve směru napnutí tětivy, se uplatňuje ve středu luku, konce ramen jsou naopak reflexní. Naklonění ramen ve směru napnutí tětivy ještě lépe stabilizuje výstřel oproti čistě reflexnímu luku. Z moderních reflexních luků se střílí všemi typy šípů (dřevo, karbon, dural, ...) podle stylu, ve kterém je luk používán.

 • Kladkový luk: Kladkový luk je konstrukčně nejmodernější variantou běžně užívaných luků. Zásadním prvkem jsou kladky na koncích krátkých ramen, přes které vede tětiva a které odvádějí část práce střelce spojené s držením natažené tětivy, čímž umožňují střílet bez problémů i z kladkových luků s vysokou nátahovou silou.

 • Jezdecký (mongolský) luk: Jedná se o tradiční luk vyrobený ze dřeva, šlach a jiných přírodních materiálů, v moderních podobách i z materiálů umělých. Z tradičního jezdeckého luku se střílí dřevěnými šípy, tětiva se vypouští z prstů nebo s pomocí střeleckého prstenu.

 • Další příklady tradičních luků: skytský luk, americký luk, západoasijský lomený luk.

Pozor! Použití různých typů luků a šípů pro soutěžní lukostřelbu upravují poměrně striktně pravidla organizací, pod kterými jsou konkrétní soutěže pořádány, a propozice konkrétních závodů.

Šípy

Jedním z největších lukostřelcových oříšků je volba správných šípů. Šípy je třeba volit podle typu a napínací síly konkrétního luku, disciplíny či stylu, ve kterém mají být použity, fyzických dispozic a finančních možností střelce atd. Kritérií, které je třeba vzít v potaz při výběru šípů, je hodně a především začátečník se musí poradit s někým zkušenějším. Je také dobré nepodlehnout reklamě a zvolit sobě nejlépe vyhovující nejen typ a provedení, ale i cenu šípu. Minimálním prakticky doporučeným množstvím šípů je šest. Šípy lze kupovat jednotlivě, některé ale pouze v sadách o 12 kusech. Optimální je mít všechny šípy v sadě používané na závodech zcela shodné co do délky, parametrů, barvy dříků i kormidel, i když to není na všech soutěžích a pro všechny disciplíny vždy vyžadováno.

Mezi základní parametry šípu patří délka (od zářezu v končíku po konec trubky před hrotem), pružnost/tvrdost (spin) a hmotnost (šípu jako celku a samostatně hrotu). Tyto parametry se vzájemně ovlivňují.

Dnes se typicky používají šípy ze dřeva, slitin hliníku či karbonu, případně z kombinací těchto materiálů. Každý materiál má své typické vlastnosti a také pravidla různých soutěží předepisují, jaký materiál šípů může být pro tu kterou disciplínu použit. Jako materiál kormidel se běžně používá plast nebo krocaní pera. Ceny kompletních šípů se pohybují od cca 100,- Kč za 1 kus, lze ovšem pořídit jeden šíp i za cenu významně převyšující 1000,- Kč.

Podle způsobu užití se na šípy upevňují hroty terčové, lovecké, historické, a to ještě v různém provedení.

Pro výběr vhodného karbonového či hliníkového šípu jsou významnou pomůckou tabulky vydávané výrobci šípů, podle kterých lze velmi dobře vybrat šípy požadovaných parametrů. Zde si můžete stáhnout PDF soubor s tabulkami pro některé z u nás běžně používaných terčových šípů (Easton, Carbon Express, Victory Archery, Beman, Win&Win, Cross-X, Avalon, ...).

Terče

Jak jsou pestrá až roztříštěná soutěžní pravidla, tak pestrý je i výběr oficiálních terčů. Vzhled, velikosti terčů a způsoby bodování jsou různé pro různé střelecké disciplíny. Terče i způsob bodování se liší i podle organizace, která zastřešuje konkrétní závod. Níže jsou uvedeny příklady terčů pro některé oficiální soutěžní disciplíny podle organizací WA a IFAA.

Pojmy, veličiny, jednotky

Obecné přepočty jednotek

V lukostřelbě je řada údajů vyjádřena v imperiálních jednotkách a do metrické soustavy je pak nutno leccos přepočítávat. V lukostřelecké praxi se nejčastěji použijí následující přepočty:

 • Grain (gr) ... 1 gr = 0,065 g

 • Libra (pound, lb, #) ... 1 lb = 0,454 kg

 • Palec (inch, in, ") ... 1 in = 2,54 cm

 • Stopa (foot, ft, ') ... 1 ft = 12 in = 30,48 cm

 • Yard (yd) ... 1 yd = 36 in = 3 ft = 91,44 cm

Délka (velikost) luku

 • Délka (velikost) luku se udává v palcích

 • Typické délky reflexních luků se pohybují mezi 58 a 70 palci. Délka luku určuje také jeho maximální napínací délku (nátah). Délky sportovních reflexních luků jsou standardizovány jednotnými délkami středů a ramen dodržovanými všemi výrobci.

Délka šípu

 • Délka šípu se udává nejčastěji v palcích (") nebo v metrických jednotkách (cm, mm)

 • Délka šípu se měří od zářezu končíku po konec trubky šípu (do délky šípu se nezapočítává hrot).

Hmotnost šípu, hrotu

 • Jako hmotnostní jednotky se používají standardní gramy (g) nebo grainy (např. pro hmotnost hrotů šípů)

 • Hliníkový šíp délky 30" může např. vážit 25 - 40 g, z toho hrot 4 - 8 g (67 - 130 gr), hmotnosti šípů mohou ale nabývat velmi různých hodnot a pro různé účely se hodí i různě těžké šípy a hroty. Při volbě šípů je třeba vždy brát v potaz minimální hmotnost, kterou šíp pro daný luk musí mít, aby nedošlo k poškození luku při střelbě šípy s příliš nízkou hmotností. Minimum bývá na úrovni 5 gr/lb napínací síly luku, vždy je ale třeba dbát doporučení výrobce luku.

Napínací/nátahová síla luku

 • Udává se v britských librách

 • Cvičné reflexní luky mívají napínací sílu 20 - 30 lb, sportovní reflexní pak 30 - 50 lb, kladkové 40 - 70 lb. Napínací síla středověkého dlouhého luku mohla dosahovat až 100 lb i více.

 • Důležitým parametrem je délka nátahu, pro kterou je napínací síla luku udána (standardně se síla luku udává pro nátah 28", u některých luků to ale může být pro jiný nátah, např. pro 26" u cvičných luků SF Optimo+)

Napínací délka luku (nátah)

 • Udává se v palcích

 • Délka nátahu se u dospělého střelce pohybuje nejčastěji mezi 27" a 31".

Úsťová rychlost šípu

 • Udává se ve stopách za sekundu (fps)

 • Sportovní reflexní luky dávají šípu rychlost typicky 140 - 230 fps (40 - 70 m/s, tj. 140 - 250 km/h), kladkové luky 220 - 350 fps (65 - 110 m/s, tj. 230 - 400 km/h). Na řadě soutěží je maximální povolená rychlost omezena hodnotou 300 fps pro luky a 330 fps pro kuše.