Propozice dle různých lukostřeleckých organizací

Čert aby se v tom vyznal! Na "trhu" je aktivních hned několik subjektů organizujících lukostřelbu na celosvětové či kontinentální úrovni. Tyto organizace mezi sebou spíše soupeří, než aby spolupracovaly. Jedním z důsledků tohoto stavu je poměrně značná roztříštěnost pravidel, kterými se řídí účast na závodech, vzhled a bodování terčů, lukostřelecká výbava atd. Např. pro stejnou disciplínu v závodech pod hlavičkou různých organizací tak musí vaše výbava splňovat rozdílné parametry, případně je možné se stejnou výbavou střílet různé styly. Tato pravidla se nadto mohou v čase měnit. Jednotlivé organizace a jejich zástupci na národních úrovních jsou také různě aktivní a z tohoto mixu je pak někdy těžké vybrat si to optimální pro lukostřelce-jednotlivce.

Jako příklady organizací, s jejichž propozicemi se člověk ve středoevropském prostředí setká pravděpodobně nejčastěji, uvedu

 • World Archery Federation (WA, dříve FITA)

  • WA je celosvětová organizace zastřešující více než 150 národních organizací lukostřelby, představitel světové lukostřelby včetně zaštítění lukostřelby jako olympijského sportu. Škála disciplín dle WA je velmi pestrá, na českém území se ale pod hlavičkou WA pořádají především terčové závody venkovní i halové a také sem tam lukostřelba terénní. Registrace u WA je, podle mě, optimální především pro vyznavače terčové lukostřelby. Zástupcem WA pro Českou republiku je Český lukostřelecký svaz.

 • International Field Archery Association (IFAA, dříve 3D EAA)

  • IFAA je organizace zaměřená, jak sám název napovídá, na lukostřelbu terénní včetně 3D. Většina 3D závodů v ČR je organizována právě "pod" IFAA a z tohoto důvodu mi registrace u IFAA připadá pro zájemce o 3D lukostřelbu jako mnohem vhodnější než u WA. Zástupcem IFAA pro Českou republiku je Česká 3D lukostřelba.

 • HDH International Archery Association (HDH IAA)

  • HDH IAA je další organizací specializovanou na terénní lukostřelecké styly. Písmena v jejím názvu znamenají: H = historická, D = 3D, H = lovecká lukostřelba. Aby to bylo dostatečně pestré, tak i HDH IAA má svoje vlastní pravidla, která se liší od WA i IFAA. HDH IAA zastřešuje relativně malý počet členů, nicméně i tak se pod její hlavičkou pořádají zajímavé akce. Českým zástupcem v HDH IAA je LK Mrlínek.

Pozn.: Kromě výše uvedených jsou v ČR aktivní i další organizace v oblasti lukostřelby (např. Asociace tradiční lukostřelby, neboli ATL ČR - Lukostřelec.cz, o.s.), ty ale do zmíněného guláše propozic, které se týkají především "sportovní" či "závodní" lukostřelby, naštěstí významně nepřispívají.


Propozice World Archery Federation (WA , dříve FITA)

Úplné a aktuální znění pravidel WA (FITA) naleznete např. na stránkách Českého lukostřeleckého svazu nebo (lépe) na stránkách World Archery Federation.

Disciplíny dle WA (FITA)

 • Terčová lukostřelba (Target archery) ... provozuje se jako venkovní i halová, střílí se na vzdálenosti 18 či 25 metrů v hale, venku pak až na 90 metrů. Používají se dobře známé kruhové žluto-červeno-modro-černo-bílé terče. Venkovní terčová lukostřelba je dosud jedinou lukostřeleckou disciplínou zahrnutou do programu letních olympijských her.

 • Terénní lukostřelba (Field archery) ... jedná se o lukostřelbu na terénní terče (papírové kruhové černo-žluté terče) nebo na 2-D obrázky zvířat umístěné na terčovnicích v terénu ve vzdálenostech od 5 do 60 metrů

 • Paralukostřelba (Para archery) ... lukostřelba tělesně postižených je terčovou lukostřelbou pro lukostřelce s různými postiženími. Je provozována jako venkovní či halová.

 • Běžecká a lyžařská lukostřelba (Ski and run archery) ... kombinace přespolního běhu a lukostřelby, resp. kombinace běžeckého lyžování a lukostřelby nazývaná také lukostřelecký biatlon nebo skiarc; střelba na 18 metrů

 • Střelba na vlajku a dálková lukostřelba (Flight and clout archery) ... střelba na cíl vzdálený 125/165/185 metrů, resp. střelba na dálku

 • 3D lukostřelba ... střelba na 3-D modely zvířat v terénu na vzdálenosti do 45 metrů

Propozice International Field Archery Association (IFAA)

Úplné a aktuální znění pravidel IFAA hledejte přímo na stránkách IFAA. Zásadně doporučuji číst originální pravidla IFAA, protože některé i oficiální české překlady nebývají aktuální, případně mohou obsahovat významné chyby.

Na tomto odkazu najdete český překlad významné části pravidel IFAA (IFAA Book Of Rules), ve verzi 2017/2018

Soutěže dle IFAA

 • Venkovní soutěže

  • Na rovinné (papírové, 2D) terče

   • Terénní okruh

   • Lovecký okruh

   • "Zvířecí" okruh na známé i neznámé vzdálenosti

   • Mezinárodní okruh

   • Expertní okruh

  • Na 3D terče (makety zvířat)

   • 3D lovecký okruh

   • 3D standardní okruh

 • Halové soutěže

  • "Pazourkový" halový okruh

  • IFAA halový okruh

Styly dle IFAA

 • BBR, BBC ... Barebow recurve and compound (holý luk reflexní a kladkový)

 • FSR, FSC, FU ... Freestyle limited recurve and compound (volný luk omezený reflexní a kladkový), Freestyle unlimited (volný luk neomezený)

 • BHR, BHC ... Bowhunter recurve and compound (lovecký luk reflexní a kladkový)

 • BU ... Bowhunter unlimited (lovecký luk neomezený)

 • BL ... Bowhunter limited (lovecký luk omezený)

 • LB ... Longbow (přímý luk)

 • HB ... Historical Bow (historický luk)

 • TR ... Traditional Recurve Bow (tradiční reflexní luk)

Přehlednou tabulku s parametry provedení a výbavy luku pro jednotlivé styly najdete na stránkách IFAA.

Přikládám také vlastní přehled spojující tabulku stylů dle IFAA, další pravidla uvedená v textu Book of Rules, resp. Archers Handbook IFAA a specifické úpravy pravidel dle Č3DL, v aktualizaci z poloviny roku 2022 (vizte také níže):

Propozice České 3D lukostřelby

Propozice České 3D lukostřelby (dále také jen Č3DL) se historicky vyvíjely, nicméně nyní byla již přejata pravidla IFAA, ovšem stále s několika národními výjimkami reagujícími na realitu v České republice.

Pravidla České 3D lukostřelby najdete na stránkách Č3DL.

Styly dle Č3DL

 • BBR ... Barebow recurve (holý reflexní luk)

 • FU ... Freestyle unlimited (volný luk bez omezení)

 • BU ... Bowhunter unlimited (lovecký luk bez omezení)

 • BHR ... Bowhunter recurve (Lovecký reflexní luk)

 • LB ... Longbow (dlouhý/přímý luk)

 • HB ... Historical bow (historický luk)

 • FS ... Freestyle recurve (volný luk omezený reflexní)

 • CRB ... Crossbow (kuše)

Propozice HDH International Archery Association (HDH IAA)

Úplné a aktuální znění pravidel IFAA naleznete např. na stránkách HDH IAA.

Styly dle HDH IAA

 • Kladkový luk neomezený (compound unlimited - CU)

 • Lovecký luk 3D (Hunter 3D - HU)

 • Holý kladkový luk (Compound barebow - CB)

 • Olympijský luk (Olympic - OL)

 • Tradiční reflexní luk (Traditional recurve - TR-RB)

 • Tradiční dlouhý luk (Traditional longbow - TR-LB)

 • Holý luk (Barebow - BB)

 • Kuše (Crossbow - CRB)

 • Primitivní luk a jezdecký luk (Primitivebow and horsebow - PB-HB)

Třídy dle HDH IAA

 • Veteráni ... 51 a více let

 • Senioři ... 21 - 50 let

 • Junioři ... 18 - 21 let

 • Kadeti ... 15 - 17 let

 • Minis ... do 15 let

Lukostřelecké disciplíny dle HDH IAA

 • Historická lukostřelba

 • 3-D lukostřelba

 • Lovecká lukostřelba