Allen&Heath CQ-18T

Recenze: Kompaktní digitální mixážní pult a zvukové rozhraní s lokálním ovládáním Allen&Heath CQ-18T

OBSAH:

Hodnocení

Popis: Allen&Heath CQ-18T je kompaktní digitální mixážní pult využitelný jak pro zvučení živého vystoupení či zkoušek kapely, tak pro nahrávání přímo v zařízení nebo použití ve formě externí zvukové karty pro nahrávání do počítače. Softwarová výbava je zaměřena na co nejjednodušší použití bez nutnosti znát detaily zvukařské vědy, ovšem s možností kompletního řízení zkušenějšími uživateli. Zařízení lze ovládat dálkově přes WiFi či ethernetový kabel, skvělou a možná jednou ze základních vlastností, díky které se někdo rozhodne tento mix koupit, je ale možnost lokálního ovládání prostřednictvím vestavěného dotykového displeje a hardwarových tlačítek a otočných ovladačů.

Celkové hodnocení

Klady: Možnost lokálního i dálkového ovládání, duální WiFi s funkcí automatického vyhledávání vhodného pásma, nastavení pro začátečníky i pokročilé zvukaře, kvalitní zvukové rozhraní pro nahrávání, dobrá spolupráce s externími zařízeními s iOS, Android, MacOS, MS Windows, kompaktnost a robustnost provedení, funkční a stabilní mobilní aplikace, rozumná cena

Zápory: Pouze 8 linkových vstupů, nemožnost rozšíření o další vstupy/výstupy (stagebox), externí zdroj (transformátor), drobné nedostatky v softwarové výbavě, podpora přehrávání pouze .WAV souborů z USB flash disku či SD karty.

Cena: 25.500,- Kč (leden 2024)

Praktické zkušenosti

Nebudu zde popisovat, co všechno tento mixážní pult umí a jak se používá. Standard možností, kvality a způsobu použití je zde opravdu vysoký a, alespoň pro mě, převyšuje očekávání, která jsem měl s touto úrovní zařízení spojena. Uvedu tedy ty svoje zkušenosti a poznatky vycházející z praktického použití mixu a popisující věci, které nemusejí být zřejmé hned po prvním zapnutí či přečtení manuálu. Vypíchnu také ty, které mě příjemně či nepříjemně překvapily.

Provedení

Negativa:

Mix má poněkud nestandardní tvar, což může trochu znesnadnit uložení mixu do nějakého kufru. Jsou k němu ovšem k dispozici lišty pro umístění do standardního racku. Je také třeba dbát na to, aby nebyl uzavřen prostor pod mixem, kde je umístěn ventilátor, což by mohlo vést k přehřátí zařízení.

Možná by mi jako o něco praktičtější připadalo umístění slotu pro SD kartu, USB a RJ konektorů a konektoru při připojení footswitche na boku zařízení místo jeho horní části blízko kabelů.

Mix je napájen externím zdrojem, do zařízení vede relativně tenký kablík od transformátoru. Raději mám trafo umístěné uvnitř mixu a napájení přímo 230V kabelem.

Pozitiva:

Mix jako celek je opravdu robustní, s kovovým a mechanicky odolným šasi, robustními hardwarovými ovládacími prvky. Potěší také tichý ventilátor či konektory Neutrik.

Díky externímu napájení může být mix menší, lehčí a tolik se nezahřívá. Externí napájení je řešeno standardním zdrojem a připojení běžným konektorem. V případě poruchy je tedy možné nahradit ho jakýmkoli jiným zdrojem splňujícím požadované parametry (výstup 12 V, 5 A, konektor centre positive) a není se třeba bát toho, že budete závislí na proprietárním řešení konkrétního výrobce. Na mixu je také k dispozici háček k zafixování přívodního kablíku pro minimalizaci nebezpečí jeho nechtěného vytrhnutí z konektoru.

Zvukové vstupy/výstupy

Negativa:

Mix nabízí pouze polovinu analogových mono vstupů s kombinovaným konektorem XLR/TRS, druhá polovina je osazena jen "mikrofonními" konektory XLR. Rozhraní pro připojení analogových vstupů tím není zcela univerzální a je třeba myslet na to, který připojený zdroj zvuku dává signál mikrofonní úrovně, který úrovně linkové a jakým kabelem ho bude v konkrétní situaci možné/potřebné připojit a ve výsledku není vždy možné uspořádat vstupy tak, jak by se zvukaři líbilo, kdyby tímto nebyl omezen. 16 kombinovaných vstupů by bylo jistě praktičtějších.

Pozitiva:

Všechny audio konektory jsou zapojeny symetricky, taže i všechny "jackové" vstupy či výstupy jsou provedení TRS a umožňují zapojení symetrického kabelu zakončeného příslušně zapojeným stereo jackem a tím využít výhod symetrie signálu.

Jakoukoli dvojici "lichá-sudá" analogových vstupů nebo výstupů lze prolinkovat do stereo páru, takže analogové rozhraní může pracovat technicky až v režimu 9 stereo vstupů (8 prolinkovaných stereo vstupů + 1 přepřipravený stereo line in) a 6 stereo výstupů (3 stereo aux výstupy, 1 hlavní výstup a 2 sluchátkové/linkové výstupy). K tomu je třeba připočíst digitální vstupy/výstupy prostřednictvím rozhraní USB, Bluetooth, Ethernet či SD karty.

Pozn.: Opomíjenou a přitom velice zajímavou je variabilita využití sluchátkových výstupů. Standardně jsou oba sluchátkové výstupy v módu "Listen". V tomto módu je možné ovládat, který vstup má nebo nemá být ve sluchátkovém výstupu slyšet, a to pomocí tlačítka se symbolem sluchátek u každého vstupu na obrazovkách Processing či Fader. Není-li vybrán žádný vstup, pak jde do sluchátkového výstupu signál ze všech vstupů. Pokud chcete v sluchátkových výstupech slyšet zvuk ze všech vstupů bez ohledu na to, je-li některý vybrán nebo ne, je možné sluchátkové výstupy přepnout do módu "MainLR". A navíc je také možné přepnout kterýkoli ze sluchátkových výstupů na odposlech některého ze šesti výstupů Aux. To dává opravdu dobré možnosti využít sluchátkové výstupy pro monitoring při nahrávání, příp. jako další analogové výstupy pro jiné účely.

Hardwarové ovladače

Negativa:

Negativa nenacházím reálně žádná. Potěšilo by mě sice, kdyby hlavní otočný ovladač měl i funkci potvrzení volby jeho stisknutím, ale to, že se volby musejí potvrzovat klikáním na obrazovku, za vadu nepovažuji.

Pozitiva:

Všechny ovladače (kolečka i tlačítka) jsou kvalitně provedena a především otočné ovladače jsou velice robustní, bez vůlí, s příjemným a praktickým pogumovaným povrchem. Opravdu příjemně a přesně se s nimi pracuje. Velice užitečná je možnost nastavení uživatelských funkcí pro tři tlačítka a tři otočné ovladače. Já jsem otočné ovladače ponechal v režimu "Smart", kdy se jejich funkce přizpůsobuje tomu, co se právě děje na displeji, a tlačítkům jsem přidělil v tuto chvíli funkce tap tempo, pan center a mute.

Mezi hardwarové ovladače lze jistě zařadit i externí nožní přepínač. Zdířka pro footswitch umožňuje připojení jak jednoduchého (TS), tak duálního (TRS) přepínače. Software mixu pak umožňuje přepínač zkalibrovat a detailně nastavit, co a jak se má dít při jeho sešlápnutí. Nabízí se např. spouštění a zastavování nahrávání, případně ztišení výstupů, ale možností je, samozřejmě, více.

Softwarová výbava

Negativa:

Nastavení stereo linku dvou vstupů se nechtěně přenáší mezi různými scénami. Prolinkování vstupů z poslední scény se tak projeví i v jakékoli jiné scéně. Zrušením prolinkování se naštěstí objeví původní nastavení vstupu v dané scéně, ale je na to třeba dávat pozor a tuto věc považuji za softwarovou chybu.

Považuji za praktické, kdy dvojitý klik na ovladač na displeji či v aplikaci způsobí jeho vycentrování, nastavení na 0 apod. Zde se to ale neděje.

Pozitiva:

Software mixu obsahuje řadu velice příjemných uživatelských vychytávek, jako např. rychlý a skutečně použitelný QUICK Setup vstupů, kopírování nastavení (vše nebo jen část) mezi vstupy, až nečekané možnosti individualizace prostředí (barvy vstupů, barevnost a škálování stupnic atp.), optimalizace pro práci na ne příliš velkém displeji (např. zjemňování pohybu ovladačů na displeji oddalováním prstu od těchto ovladačů), automatický mix primárně určený pro podcasty atd. Potenciálně užitečná je např. také obrazovka informující o aktuálním stavu zařízení, teplotách jeho součástí, otáčkách ventilátoru apod.

Externí ovládací aplikace je také povedená, její uživatelské rozhraní je až na pár výjimek v rozložení záložek stejné jako na vestavěném displeji mixu, vše funguje a aplikace je stabilní (zkušenosti mám s aplikací na OS Android a MS Windows).

Pozn. 1: Aby vše správně fungovalo, je třeba, aby verze firmwaru mixu a verze externí ovládací aplikace byly shodné až do prvního místa za tečkou, tj. např. kombinace verze firmware 1.1.1 a verze externí aplikace 1.1.3 je v pořádku.

Pozn. 2: S mixem také bez problémů funguje externí mobilní aplikace pro Android Mixing Station výrobce davidgiga1993, kterou již léta používám jako náhradu originálních aplikací pro jiné výrobky Allen&Heath, které pro OS Android nebyly k dispozici (konkrétně např. mix A&H Qu-SB). Tato aplikace má k ovládání mixu poněkud jiný přístup než aplikace originální a pro leckoho může být velice užitečnou, i když originální aplikace funguje. Výhodou této aplikace je také to, že stejným způsobem přistupuje k ovládání různých mixů různých značek.

Komunikace, datové vstupy/výstupy

Negativa:

SD karta musí být pro nahrávání zformátována v mixu (FAT32) a ten jí nepřiřadí žádné jméno, což může trochu znesnadnit její identifikaci po vložení do počítače, je-li úložných zařízení připojeno více. V počítači ovšem lze kartě jméno vytvořit a mixu to následně nedělá žádný problém.

Při nahrávání na SD kartu jsou zvukové soubory ukládány do adresářů s názvy obsahujícími jen pořadové číslo a všechny adresáře i soubory v nich mají stejné datum, a to 1. 1. 2017, bez ohledu na to, kdy byly reálně vytvořeny. To velice ztěžuje následnou externí práci se zvukovými sobory. Naštěstí alespoň jména soborů obsahují číslo vstupu a název, který vstupu přidělí uživatel. Budu se ale těšit, že toto výrobce v některém dalším updatu firmware vylepší.

Z USB flash disku i SD karty je možné přehrávat jen .WAV soubory (44,1/48/96 kHz, 16/24 bit, mono/stereo), např. MP3 či jiné audio formáty nejsou (doufejme, že zatím) podporovány.

Popisuji stav s firmware verze 1.1.1.

Pozitiva:

Za nadstandardní a velice užitečné považuji možnosti ovládání pomocí vestavěného displeje nebo pomocí externí aplikace na mobilním zařízení či počítači připojeném přes Wi-Fi či ethernetový kabel. Samotná vestavěná Wi-Fi je dvoupásmová (2,4 nebo 5 HGz) a je vybavena funkcí automatického vyhledání vhodného subpásma. To je už dostatek možností, jak řešit případné problémy s komunikací či selhání některého z externích zařízení.

Možnost připojit USB flash disk a/nebo SD kartu a použít je pro nahrávání či přehrávání již bývá standardem (i když ne u všech zařízení této cenové úrovně), zde je ale k dispozici ještě Bluetooth audio kanál jako jeden z dostupných stereo vstupů. Reálně je tedy k dispozici 19 vstupů, tedy 17 analogových (16 mono + 1 stereo) a 2 stereo digitální (USB a Bluetooth).

Použití mixu jako zvukového rozhraní pro nahrávání do počítače je bezproblémové. Konečně i zařízení Allen&Heath bez potíží spolupracuje s tabletem s Androidem či počítačem s MS Windows, což dosud nebylo zaručeno, na rozdíl od vždy bezproblémové spolupráce s výrobky f. Apple.

Pozn.: Pro nahrávání je možné využít až 24 kanálů (pokud stereo vstup berete jako dva mono kanály) při vzorkování 48 kHz, při 96 kHz se počet zpracovatelných kanálů sníží na 16. Je dobré, že je možné vybrat kanály, které budou nahrávány, takže se zbytečně neukládají prázdné či nechtěné stopy, které by jinak zbytečně zabíraly na místo na kartě.

Zvuk

Hodnocení zvuku lze shrnout asi tak, že v žádné konfiguraci zařízení negeneruje významný či dokonce rušivý šum či nějaké pazvuky a i vestavěné efekty jsou, podle mě, dobře použitelné, i když efekty z produkce Allen&Heath nemají mezi profíky obecně nejlepší pověst.

Specifikace

Březen 2024