Lukostřelba - pravidla a legislativa

Luk je zbraň. I slabší luky, které jsou podle zákona jen hračkami a nepodléhají žádné regulaci, mohou při neodpovědné manipulaci zranit či dokonce zabít. Je tedy nezbytné seznámit se se základními právními předpisy vztahujícími se k lukostřelbě, s obsluhou luku, alespoň základy lukostřelby a pravidly manipulace s lukem na závodech i mimo ně. Není jednoduché se ve všech předpisech a pravidlech zorientovat, ale považuji to za nezbytné. Dospělí pak také musejí odpovědně zvážit, kdy a za jakých okolností dovolí vzít luk do ruky dětem.

Ze základních předpisů a pravidel vybírám: