NUX NBP-5 Bass preamp & D.I.

Recenze: NUX Melvin Lee Davis NBP-5 - digitální basový předzesilovač a D.I. box s mnoha možnostmi za příznivou cenu

Základní informace

Stručné celkové hodnocení

Pozitiva

 • Dobrý zvuk

 • Kvalita zpracování

 • Malé rozměry

 • Velké množství dobře použitelných zvukových možností

 • Simulace na bázi IR impulzů

 • Možnost nastavení hlasitosti, HPF i LPF pro impulzy simulace

 • Možnost zapnutí/vypnutí simulace pro každý výstup samostatně

 • Šumová brána (noise gate)

 • Příznivá cena

Negativa

 • Chybí samostatný ovladač hlasitosti zkresleného kanálu

 • Není zde možnost míchat v libovolném poměru simulaci a čistý signál

 • Zkreslený zvuk každého nenadchne

 • Některé užitečné funkce jsou dostupné jen po připojení k počítači

 • Postrádá vstup/výstup pro efektovou smyčku

 • Někteří uživatelé si stěžují na problémy s připojením k počítači (já jsem takové problémy ale neměl)

 • Některé rozpory mezi skutečnými vlastnostmi zařízení a vlastnostmi deklarovanými výrobcem

Praktické použití

Provedení, ergonomie

Krabička je opravdu bytelná a líbí se mi i hrubá povrchová úprava. Podle mě vypadá elegantně. Modré knoflíky potenciometrů by možná mohly klást trochu větší odpor, aby se snížilo riziko jejich nechtěného pootočení, ale dá se s nimi pracovat přesně, neviklají se ani nepruží. Oceňuji, že je i tato krabička osazena tichými nožními spínači. Páčkové přepínače pracují přesně a jdou docela ztuha, což je dobře. Po stránce mechanické tedy nevidím žádný nedostatek. Za ergonomickou mušku v kombinaci s mým jednoúrovňovým pedalboardem považuji pouze umístění zdířky napájení. Vzhledem k umístění signálových vstupů a výstupů si preamp přímo říká o umístění v levém horním rohu pedalboardu. Zdířka napájení je ovšem právě v levém horním rohu krabičky a např. použití lomené koncovky napájecího kabelu přicházejícího z pravé strany je zde problematické, pokud chcete bez potíží používat všechny vstupy a výstupy. Nějak to ale půjde a uživatelé pedalboardů s prostupem do suterénu nebudou mít problém žádný.

Pozn.: Výrobce uvádí odběr proudu max. 150 mA. Na přístroji je ovšem uvedeno, že napájecí zdroj má být schopen dávat min. 300 mA. Připojil jsem tedy 300mA zdroj a ten se začal rychle poměrně výrazně zahřívat. Tak jsem preamp raději připojil k 500mA výstupu mého pedálového zdroje, což se zdá být optimální řešení. Těch uváděných 150 mA asi nebude úplně odpovídat realitě.

Čistý kanál a ekvalizér

Při korekcích ekvalizéru nastavených na nulu se po zapnutí preampu nic nestane, což je očekávaná situace. Toto tvrzení je ale relativní. Preamp totiž neumí fungovat bez nějaké simulace zesilovače (viz dále kapitolu o simulacích). Základní továrně nastavenou simulací je zesilovač NUX Melvin Lee Davis. Ten je velmi neutrální a v tomto nastavení se opravdu zvuk po zapnutí preampu nezmění. Pokud ale pomocí ovládacího softwaru nastavíte simulaci zesilovače Aguilar (v defaultní nabídce jsou ke dni této recenze pouze tyto dva), pak se i při neutrálních korekcích barva zvuku po zapnutí preampu změní. Při nastaveném zesilovači typu MLD jsou také korekce ekvalizéru až nečekaně jemné, i maximální přidání basů zvuk jen trochu přibarví v basech, rozdílu mezi neutrálními a maximálními výškami si někdy ani nemusíte všimnout. Středy fungují docela dobře a velmi praktická je možnost jejich naladění v rozmezí 160 až 1000 Hz. Takto malá účinnost korekcí mě překvapila. Vše se ale změní, pokud v softwaru změníte model zesilovače na Aguilar. To má nejen vliv na barvu základního zvuku, jak jsem již uvedl, ale zcela zásadně se změní i charakteristika korekcí ekvalizéru. Najednou je třeba s korekcemi pracovat velmi opatrně, protože zvukové změny jsou markantní už při malých odchylkách od neutrálu. Alespoň pro mě je jasnou volbou simulace zesilovače typu Aguilar.

Pozn.: Ne úplně milou zajímavostí je to, že pro dosažení stejné hlasitosti zvuku při vypnutém preampu a zvuku po jeho zapnutí je třeba ovladač celkové hlasitosti nastavit cca na půl desátou. Při předpokládaném "neutrálním" nastavení na 12 h se zvuk po zapnutí pedálu docela výrazně zesílí.

Zkreslený kanál

Zkreslený kanál má vlastní nožní spínač a pro nastavení zkresleného zvuku jsou k dispozici dva ovladače - Drive a Blend. Drive samozřejmě přidává míru zkreslení a také hlasitost. Zkreslení není nijak agresivní a ani v maximálním nastavení se nejedná o nějaký brutální rachot. Mým uším zkreslení zní použitelně, především pro lehčí saturaci a "zašpinění" zvuku. Agresivní distortion jsem nehledal. Při vypnutém preampu je zkreslován čistý signál baskytary, zatímco při zapnutém preampu je zkreslený kanál zařazen v sérii za kanálem čistým a na barvu zkresleného zvuku má tedy významný vliv nastavení ekvalizéru a simulace zesilovače na čistém kanálu. Ovladačem Blend se, logicky, nastavuje poměr mezi signálem zkresleným a čistým. A funguje to stejně, jak popisuji výše, takže při vypnutém preampu se zkreslený zvuk míchá z čistým zvukem baskytary a při zapnutém preampu se zkreslený zvuk míchá se zvukem čistého kanálu ovlivněného volbou simulace zesilovače a nastavením ekvalizéru.

Jak jsem již uvedl, zvukově mně osobně zkreslení celkem vyhovuje, hledačům ostrého distortionu ale vyhovovat nebude. Co mi ale vadí, je absence samostatného ovladače hlasitosti zkresleného kanálu. Protože se při zvětšování míry zkreslení očekávatelně zvyšuje i hlasitost zkresleného zvuku, nelze bez zde absentujícího samostatného ovladače hlasitosti dosáhnout vyrovnané hlasitosti při přepínání mezi čistým a zkresleným kanálem. Ovladače Blend a celkové hlasitosti na to samy nestačí. Pro toho, kdo bude chtít během hraní zapínat a vypínat zkreslení, to bude nepříjemnost.

Simulace

Preamp nabízí dvě nezávislé simulace - simulaci zesilovače a IR simulaci.

Simulace zesilovače je součástí signálového řetězce čistého kanálu a ve zvuku se tedy uplatní pouze když je čistý kanál zapnut (nožní spínač on/off). Tato simulace se dá ovládat pouze pomocí software po připojení preampu k počítači. V době psaní této recenze byly k dispozici pouze dvě simulace - zesilovač NUX MLD a Aguilar. Výrobce slibuje doplnění dalších modelů v budoucnosti. Preamp neumožňuje provoz bez simulace zesilovače. Simulace MLD je ovšem velmi neutrální a základní zvuk neovlivňuje, při tomto nastavení jsou také poměrně málo účinné korekce ekvalizéru. Simulace Aguilar ovlivňuje i základní zvuk a také s sebou přináší razantní změnu charakteru korekcí ekvalizéru, který se stane až nečekaně agresivním. Již jsem výše uvedl, že mně mnohem více vyhovuje simulace Aguilar.

IR simulace slouží nejčastěji k simulaci odezvy reálného reproboxu nebo hudebního nástroje. Je postavena na využití standardních IR (Impulse Response) vzorků nebo, chcete-li, impulzů (wav, 24bit, 48 kHz, délka 1024 (20.33ms)). Samotná krabička má pro impulzy jen jedno paměťové místo, volba se provádí v ovládacím softwaru. IR simulace se dá zapnout či vypnout pomocí k tomu určených páčkových přepínačů na horní straně krabičky, a to samostatně pro D.I. výstup (XLR) a samostatně pro linkový výstup (TS). To je opravdu velmi praktické. Důležité je ale uvědomit si, že simulace je zcela nezávislá a je stále aktivní, tedy i když není preamp, resp. čistý ani zkreslený kanál zapnutý.

Jistým nedostatkem je, že zde není možnost míchat simulaci a čistý zvuk v libovolném poměru, což bývá často optimální cesta k nalezení nejlepšího zvuku.

V ovládacím softwaru je místo pro osm impulzů, z nichž čtyři jsou pevné tovární presety (sim. reproboxů) a čtyři pozice jsou uživatelské. Nahrávání impulzů je jednoduché a funguje (vyzkoušel jsem to např. s impulzy simulace basových reproboxů firmy Shift Line a impulzy simulace akustických kontrabasů firmy 3 Sigma). Praktické je grafické zobrazení frekvenční charakteristiky každého impulzu v prostředí ovládacího softwaru. Kromě toho je možné pro každý impulz nastavit jeho hlasitost, filtr nízkých frekvencí (HPF, 20 - 300 Hz) a filtr vysokých frekvencí (LPF, 10000 - 20000 Hz). Pro uživatelské impulzy je možné toto nastavení vyexportovat jako nový impulz na disk. I tovární presety simulace reproboxů jsou docela dobře použitelné, i když jim podle mě až moc chybí výšky. Díky možnosti nahrání uživatelských impulzů je ale pole pro hledání té správné simulace prakticky neomezené.

Pozn. 1: Vyzkoušel jsem i impulzy f. 3 Sigma pro simulaci akustického kontrabasu, konkrétně sadu German Bass pro elektrický kontrabas i baskytaru, a i tato simulace funguje velmi dobře, především pak pro el. kontrabas. Preamp bez problémů pracuje se všemi 3 Sigma impulzy samplovanými v různých frekvencích (44,1 kHz až 96 kHz, 32-bit, float).

Vstupy a výstupy

Preamp nabízí dva standardní vstupy - nástrojový se vstupní impedancí 1 MOhm a 6,3mm jackem a AUX s 3,5mm stereo jackem. Dalším vstupem je i zdířka USB - viz dále. K dispozici je také několik výstupů - paralelní výstup (Through, TS) s ničím neovlivněným původním zvukem, linkový výstup (TS, imp. 1 kOhm) poskytující zvuk zprocesovaný preampem a symetrický D.I. výstup (XLR), ze kterého jde zprocesovaný nebo nezprocesovaný zvuk v závislosti na nastavení přepínače Pre/Post. Nechybí, samozřejmě, ani přepínač odzemnění Ground/Lift.

Ze vstupů a výstupů by někomu možná mohla chybět efektová smyčka. Zdířky Send a Return tady ale nenajdete.

Pozn.: D.I. (XLR) výstup dle dokumentace poskytuje symetrický signál mikrofonní úrovně, ve skutečnosti z něj ale jde signál úrovně linkové. To je další rozdíl mezi vlastností reálnou a vlastností deklarovanou výrobcem.

USB a software

Poslední dírou v krabičce je zdířka USB, konkrétně pro kabel s micro USB konektorem. USB slouží k připojení preampu k počítači, čímž se otevírají zajímavé možnosti. Předně je takto možné aktualizovat firmware zařízení a tím třeba i v budoucnu rozšiřovat jeho schopnosti. Z pohledu praktického je ale nejdůležitější to, že lze takto ovládat celý preamp pomocí specializovaného softwaru, a to včetně funkcí, které jinak dostupné nejsou. I po připojení k počítači musí být preamp připojen k externímu zdroji, napájení přes USB zde není funkční.

Ovládací software umožňuje volbu simulace zesilovače, nastavení simulace reproboxu včetně manipulace s impulsy, zobrazuje aktuální nastavení všech hardwarových ovladačů na krabičce a zobrazuje také úroveň čistého a zprocesovaného signálu. Pomocí softwaru se dá zapínat či vypínat čistý i zkreslený kanál či nastavovat ekvalizér a hlasitost. V prostředí softwaru se objeví i ovládací prvky další funkce preampu, kterou je šumová brána. U ní je možné nastavit práh úrovně signálu, na který má brána reagovat, a také čas od sepnutí brány k úplnému utlumení zvuku. Šumová brána je nastavena velmi dobře, je skutečně použitelná a po zapnutí funguje stále, nezávisle na stavu preampu.

Pozn.: Šumovou bránu lze, kupodivu, ovládat i hardwarově. Do módu šumové brány se preamp přepne stisknutím nožního spínače Drive na dobu 1,5 s. V tomto módu pak ovladač Blend ovládá dobu doznění tlumeného zvuku (decay) a ovladač Drive ovládá práh citlivosti šumové brány (threshold). Nastavením thresholdu (ovladač Drive) na 0 se šumová brána vypne. Do normálního stavu se preamp přepne opětovným stisknutím nožního spínače Drive na dobu 1,5 s.

Velmi praktickou softwarovou funkcí je také USB audio routing, který umožňuje nastavit cestu signálu pro různé použití:

 • Normal ... kompletní zprocesovaný signál do USB výstupu

 • Dry Out ... čistý signál bez processingu a simulace do USB výstupu

 • Reamp ... přehrávání již nahraného signálu a jeho zprocesování pedálem

Díky USB lze preamp použít i jako audio interface např. pro nahrávání do počítače.

Zajímavé je, že ovládací software se nemusí instalovat (ve Windows), ze stránek výrobce se stáhne exe soubor, který je následně přímo spustitelný. K preampu se dá stáhnout i ASIO ovladač, běžné věci ale fungují i bez něj.

Pozn.: V diskusích na Internetu se často objevují stížnosti na problémy s připojením preampu k počítači. Já jsem žádné problémy neměl a vše mi zafungovalo na první pokus (firmware v. 2.0, software v. 2.0.7.14). Nicméně, v takové situaci může pomoci přepnutí preampu do aktualizačního módu. Přepnutí do tohoto módu je také např. podmínkou pro provedení aktualizace firmwaru. Do aktualizačního módu se každý pedál značky NUX, tedy i tento, přepne tak, že odpojíte pedál od napájení, připojíte ho k počítači pomocí USB kabelu, spustíte na počítači ovládací software, případně updater, dále stisknete oba dva nožní spínače a za držení obou spínačů stisknutých připojíte pedál k napájení. V případě aktualizace firmware začnou diody u spínačů blikat a aktualizace může proběhnout. Je s podivem, že tato procedura není popsána v dokumentaci.

Uživatelské prostředí ovládacího softwaru je velmi jednoduché, ale poskytuje přístup ke všem potřebným funkcím.

Zvukové ukázky

Níže je zvuková ukázka v kontinuálním zvukovém záznamu se změnou nastavení každých 8 sekund. Seznam jednotlivých nastavení a stopáž v rámci zvukové ukázky je uvedena dále.

Pozn.: Zvukové ukázky byly nahrány pomocí funkce USB Reamp.

nux-test-reamp.mp3

Jednotlivá nastavení v ukázce a stopáž:

00:00 ... původní zvuk

00:08 ... účinek simulace zesilovače (Preamp ON, sim. zes. Aguilar, EQ neutrál, žádná cab simulace)

00:16 ... simulace reproboxu (Preamp ON, sim. zes. Aguilar, EQ neutrál, cab sim. Trace Elliot 4x10" (TRC 410))

00:24 ... posílení středů a výšek v čistém kanálu (Preamp ON, sim. zes. Aguilar, EQ mid boost, treble boost, cab sim. TRC 410)

00:32 ... původní zvuk se 100% zkreslením (Preamp OFF, Drive 100 %, Blend 100 %, žádná cab simulace)

00:40 ... původní zvuk se 100% zkreslení a simulací reproboxu (Preamp OFF, Drive 100 %, Blend 100 %, cab sim. TRC 410)

00:48 ... 100% zkreslení sériově za čistým kanálem s posílenými středy a výškami (Preamp ON, sim. zes. Aguilar, EQ mid boost, treble boost, Drive 100 %, Blend 100 %, cab sim. TRC 410)

00:56 ... 75% zkreslení, kombinace čistého a zkresleného zvuku 40/60 (Preamp ON, sim. zes. Aguilar, EQ mid boost, treble boost, Drive 75 %, Blend 60 %, cab sim. TRC 410)

01:04 ... původní zvuk baskytary, 75% zkreslení, kombinace čistého a zkresleného zvuku 40/60 (Preamp OFF, Drive 75 %, Blend 60 %, žádná cab simulace)

01:12 ... konec

Na fóru baskytara.com můžete najít další diskusi k tomuto pedálu a konkrétně i k simulacím, včetně ukázek míchání simulovaného a čistého signálu v různých poměrech, což přímo v této krabičce umožněno není.

Celkové hodnocení

Myslím, že tahle krabička nabízí opravdu spoustu kvalitní muziky za málo peněz. Je malá, v pedalboardu nezabere moc místa. Všechny funkce a zvukové možností jsou reálně použitelné, preamp nešumí ani zvuk nijak neprzní, naopak, nabízí řadu možností, jak zvuk dotvořit přesně podle představ hudebníka a/nebo zvukaře. Jistě ne každému bude vyhovovat zkreslený zvuk a nepříjemností pro ty, kdo s ním potřebují aktivně pracovat, je absence samostatného ovladače hlasitosti zkresleného kanálu. Za ty peníze se ale také musí umět trochu odpouštět. Pokud budete mít jako já štěstí, že nenarazíte na problémy při propojení preampu s počítačem a smíříte-li se s tím, že některé užitečné funkce jsou dostupné pouze přes počítač, pak by to mohl být dobrý preamp i pro vás.

Já jsem tenhle preamp pořídil původně jen jako levný první krok k seznámení se s digitální cestou zpracování basového zvuku s vizí na základě této zkušenosti pořídit finální řešení vyšší třídy. No, a možná, že už ani další kroky dělat nebudu. Tohle rozhodnutí ale bude chtít ještě nějaký čas, aby dozrálo.

Technická a funkční specifikace

 • Technologie: digitální

  • Převodník … sampling 48 kHz, A/D 32bit, frekvenční rozsah 20 Hz - 20 kHz, dynamický rozsah 100 dB, úroveň šumu -93 dBu

  • Latence … 1 ms

 • Vstupy

  • Instrument in (TS 6,3 mm), impedance 1MOhm

  • AUX in (TRS 3,5 mm)

 • Výstupy

  • Through out (TS 6,3 mm)

  • Line out (TS 6,3 mm), impedance 1 kOhm

  • D.I. out (XLR)

  • Sluchátka (TRS 3,5 mm)

 • USB konektor pro připojení k počítači

 • Hardwarové ovladače

  • Čistý kanál: basy (+/- 12dB @40 Hz), parametrické středy (+/- 17dB @160 Hz až 1000 Hz), výšky (+/- 12dB @8000 Hz)

  • Zkreslený kanál … gain, blend

  • Celková hlasitost

 • Hardwarové přepínače

  • Výstup D.I. Pre/Post

  • Ground/Lift D.I.

  • Zapnutí/vypnutí simulace reproboxu samostatně pro XLR výstup a linkový výstup

 • Rozměry … 105 x 115 x 58 mm

 • Hmotnost … 460 g

 • Napájecí napětí … 9 V DC

 • Odběr proudu … dle výrobce <150 mA, reálně asi 300 mA


Funkce dostupné po připojení k počítači:

 • Volba simulace zesilovače

 • Simulace reproboxu

  • podpora standardních IR (Impuls Response) vzorků, wav, 24bit, 48 kHz, délka 1024 (20.33ms)

  • 8 paměťových míst, z toho 4 tovární (Aguilar DB 8x10", Ampeg SV 8x10", MarkBass 4x10", Trace Elliot 4x10") a 4 uživatelské

  • grafické zobrazení frekvenční charakteristiky IR vzorku

  • nastavení hlasitosti simulace, filtru nízkých frekvencí (HPF, 20 - 300 Hz) a filtru vysokých frekvencí (LPF, 10000 - 20000 Hz)

  • možnost uložení upraveného IR vzorku do vlastního souboru na disk

 • USB audio routing

  • Normal ... kompletní zprocesovaný signál do USB výstupu

  • Dry Out ... čistý signál bez processingu a simulace do USB výstupu

  • Reamp ... přehrávání nahraného signálu a jeho zprocesování pedálem

  • Nastavení vstupní a výstupní hlasitosti

 • Ovládání ekvalizéru čistého kanálu

 • Ovládání zkresleného kanálu (drive, blend)

 • Šumová brána ... zap/vyp, decay, threshold

 • Monitoring úrovně zprocesovaného a čistého signálu

Březen 2021

Aktualizace leden 2022

V průběhu roku 2021 byla vydána nová verze firmware preampu Nux NBP-5 (nyní verze 4.0) a k tomu také nová verze ovládacího software (nyní verze 2.1.12.16). S těmito aktualizacemi přišly především tyto změny:

 1. Seznam emulovaných zesilovačů byl doplněn o zesilovač Starlift, který vychází z preampu Nordstrand Stalifter. Při přepnutí na tuto emulaci začnou opět korekce reagovat trochu jinak. Dalšími emulacemi zůstávají MLD a Aguilar.

 2. Počet slotů pro IR simulace byl rozšířen na 16, z toho 8 je naplněno simulacemi reproboxů dodaných přímo f. Nux (i ty se ale dají přehrát jinými simulacemi).

 3. Software byl doplněn o modul automatických bicích a looperu. To velmi usnadňuje cvičení, nicméně funkce tohoto modulu jsou dostupné jen přes počítač.

Tato aktualizace se velmi povedla a ještě o kus povýšila užitečnost tohoto preampu.

Interface software v. 2.1.12.16 s rozbalenými nabídkami emulace zesilovačů a modulu bicích a looperu.

Seznam emulací reproboxů, které jsou defaultně k dispozici v software v. 2.1.12.16, resp. firmware v. 4.0