Příroda - články, reportáže

Nový web - fotogalerie živočišných druhů

Když jsem přemýšlel, co s tím množstvím fotografií živočichů, které jsem za léta fotografování nastřádal v "šuplíku", rozhodl jsem se pro ně založit web uspořádaný podle systematiky jednotlivých živočišných skupin. Webové stránky "Fotogalerie - příroda České republiky" mají zatím skromný obsah, ale budou průběžně doplňovány a rozšiřovány. Snad i někomu z vás pomohou v orientaci v živočišných systémech a/nebo při určování druhů.

Září 2021

Přírodní lokality v okolí Chlumce nad Cidlinou

V blízkém okolí Chlumce nad Cidlinou se k vidění a poznání nabízí řada chráněných území přírody a dalších velice zajímavých přírodních lokalit. Na samostatném webu si můžete přečíst tipy a informace k těmto lokalitám, jakož i prohlédnout fotografie pořízené přímo na popisovaných místech.

Posláním webu je nejen informovat o zajímavých přírodních lokalitách v dané oblasti, ale také obecněji o tom, že a jak je příroda v našem okolí zajímavá, často možná zajímavější, než by i leckterého starousedlíka kdy napadlo, a že si zaslouží, abychom na ni byli hrdí a pečlivě ji chránili.

Fotografie živočichů a rostlin pořízené nejen na lokalitách v okolí Chlumce nad Cidlinou jsou také prezentovány v systému iNaturalist, ve fotogaleriích na tomto webu a také v katalogu druhů, který postupně vzniká na základě potřeb fotografické výstavy, přednášky apod.

Šidélko Lindenovo v CHlumci nad Cidlinou

Během běžné fotografické na vážky zaměřené procházky po březích řeky Cidliny v Chlumci nad Cidlinou jsem nečekal žádné překvapení. Pozoroval a fotografoval jsem všudypřítomná šidélka brvonohá, šidélka větší, motýlice lesklé, sem tam nějakou šídlatku velkou. Nepřipraven na nic výjimečného jsem si nevšiml, že jedno z modrých šidélek je trochu jiné. To jsem zjistil až při zpracovávání fotografií. Toto jiné šidélko bylo zachycené jen na jednom obrázku, a to ještě v pozici, která pro určení druhu nebyla optimální. I tak jsem ale došel k názoru, že by to mohlo být šidélko Lindenovo. Druhý den jsem se na místo vydal znovu a můj názor se potvrdil. Šidélek Lindenových na lokalitě nebylo mnoho, rozlišil jsem dva až tři poletující samečky.

Šidélko Lindenovo se v České republice objevilo až v roce 2009 a dosud se vyskytovalo pouze velmi omezeně v západní části Čech, především pak kolem řeky Berounky. Je ale zřejmé, že se tento druh úspěšně šíří na východ. Na portálu vazky.net byl letos publikován článek o výskytu š. Lindenova u vodní nádrže Švihov. Chlumec nad Cidlinou je v tuto chvíli jednou z nejvýchodnějších lokalit v ČR, na které byl tento druh zaznamenán.

V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky z r. 2017 je šidélko Lindenovo evidováno jako druh téměř ohrožený.

Červenec 2021

Šidélko Lindenovo, Chlumec n. C., VII/2021

Brdy a Příbramsko

V polovině července 2019 jsme podnikli výlet s cílem poprvé nakouknout do oblasti Brd a vytipovali jsme si i některé další cíle na Příbramsku. Za základnu jsme zvolili Hornický penzion v Bohutíně. Co jsme na místě poznali, můžete zjistit na samostatném webu věnovaném tomuto našemu výletu, který doporučuji každému milovníkovi přírody, který snad ještě Brdy nenavštívil.

Fotografie živočichů a rostlin pořízené v Brdech a na Příbramsku jsou také prezentovány v systému iNaturalist.

Červenec 2019

Za motýly do Národního parku Podyjí

Národní park Podyjí je motýlím rájem. Zápisky z výpravy za motýly do tohoto krásného koutu Česka můžete nalézt samostatné webové stránce.

Fotografie živočichů a rostlin pořízené v NP Podyjí jsou také prezentovány v systému iNaturalist.

Červenec 2018

Publikace pozorování - způsob, jak učinit vaše fotografie a poznatky užitečnými

Také pozorujete a fotografujete přírodu? Pokud ano, navrhuji zamyslet se nad tím, jestli by vaše pozorování nemohla posloužit obecnějšímu zájmu. Pokud si na takovou otázku odpovíte kladně, pak mám pro vás řešení.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky připravila webovou a mobilní aplikaci BioLog určenou pro mapování přírody. Můžete se stát přispěvatelem do tohoto systému a dát tak svým pozorováním a fotografiím další rozměr v podobě užitečného příspěvku k mapování a následné ochraně přírody. Jednou z nadstaveb systému BioLog je i aktivita směřující k zaplnění bílých míst na mapě biodiverzity v České republice. Pomocí k tomu určené mapové aplikace tedy můžete své kroky nasměrovat do míst, která nejsou dostatečně zmapována a pomoct tak tato bílá místa zaplnit.

Doporučit mohu i celosvětový systém iNaturalist.org. Jedná se o skutečně celosvětovou databázi pozorování rostlinných a živočišných druhů. Systém nabízí opět jak webovou, tak i mobilní aplikaci. Vkládat můžete pozorování i bez fotografií, nicméně teprve s fotografiemi to má tu správnou šťávu. Ostatní uživatelé systému totiž pak mohou vaše pozorování ověřit, upřesnit, doplnit, případně navrhnout změnu v určení druhu a váš záznam se pak stane důvěryhodnějším pro případné vědecké užití. Aplikace funguje perfektně, jen není možné zadávat tolik podrobností jako např. v BioLogu či jincýh systémech, což je, podle mě, škoda. Jako náplast na tento nedostatek ale aplikace nabízí některé funkce, které třeba u BioLogu postrádám (více fotografií k jednomu pozorování, bezproblémové vkládání pozorování včetně hromadné editace, možnost vložení pozorování s nejistým určením druhu, vkládání a ochranu neveřejných údajů apod.), a také podporuje komunity pozorovatelů v podobě projektů a dalších nástrojů. Systém se také pokouší určit vámi pozorované druhy podle vložené fotografie a je v tom docela úspěšný, vkládání pozorování také velmi usnadňuje automatické vyplňování údajů k fotografii na základě metadat vyplněných k fotografii. Pro plné využití systému je dobré umět anglicky, ale vše podstatné pro ovládání aplikace, vkládání a editaci informaci je v češtině, a to včetně pojmenování druhů. iNaturalist je také asi uživatelsky nejpříjemnějším systémem z těch, které jsem zkoušel. Moje pozorování zaevidovaná v systému iNaturalist můžete shlédnout na tomto odkazu.

K všeobecně prospěšné evidenci vašich pozorování můžete použít i další systémy, v Česku je to např. Biolib.cz, případně na ptáky specializovanou databázi Avif a další. Systémů pro publikaci pozorování odborníků i amatérů je celá řada, ne všechny jsou ale uživatelsky přívětivé, některé jsou určené speciálně pro odborníky a laik se v nich jen těžko orientuje, každý si ale určitě nakonec najde ten nejlépe vyhovující jeho záměru a způsobu použití. V každém případě doporučuji si takový systém najít a alespoň čas od času do něj pozorování vložit. I jen ten pocit jisté užitečnosti stojí za to.

Detaily z chlumecké přírody

Seriál Detaily z chlumecké přírody vycházel v Chlumeckých listech v průběhu roku 2008. Níže jsou uvedeny odkazy na stránky Chlumeckých listů s jednotlivými díly seriálu ve formátu PDF: