Sky-Watcher Star Adventurer

Recenze: Cestovní paralaktická montáž Sky-Watcher Star Adventurer

Na tomto místě budou postupně přibývat moje postřehy z používání cestovní paralaktické montáže Sky-Watcher Star Adventurer (dále také jen "SA"). Mým cílem je použít SA k fotografování hvězdné oblohy, především pro širokoúhlé záběry a fotografie jasnějších nebeských objektů, a také vyzkoušet další možnosti, které SA nabízí, tedy např. noční i denní dynamickou time-lapse fotografii.

Základní popis

Star Adventurer je zástupce tzv. cestovních paralaktických montáží s důrazem na jednoduchost obsluhy a přenosnost. Motorizovaná je jen jedna osa a SA tak není vybaven možností automatizovaného navádění na vybraný objekt na obloze. SA nabízí několik přednastavených módů pro astro a time-lapse fotografování (sledování hvězd, Měsíce, Slunce a různé rychlosti rotace hlavy pro dynamickou time-lapse fotografii). Je zde ale i možnost nahrát do zařízení rozšířený firmware, který umožňuje detailní nastavení všech potřebných parametrů a podstatně tak rozšiřuje možnosti použití SA. Nosnost SA je 5 kg fotografického či pozorovacího vybavení. Montáž může být napájena čtyřmi tužkovými bateriemi (prý vydrží až cca 72 hodin aktivního trackingu hvězd) nebo externě pomocí USB kabelu. K výbavě patří také možnost řízení závěrky připojeného fotoaparátu a port pro připojení pointačního dalekohledu. Star Adventurer se dá pořídit v různých balíčcích určených pro různé použití (Astro, Photo, Pro).

Praktické postřehy

 • Nectnosti

Star Adventurer je bytelný a budí pocit, že by měl něco vydržet. Na Internetu se dá najít spousta článků i videí hodnotících SA jako velmi kvalitní produkt. S tím celkově souhlasím, nějaké konstrukční mušky SA ale přece jen má.

Jedním z prvních pocitů při osahání SA je lehká nedůvěra v otočný ovladač. To, že je z plastu, není překvapení, k SA je ale upevněn tak nějak volně a velice lehce s ním jde i otáčet. Strach mám tedy o to, že ho např. při transportu omylem poškodím a také že se samovolně pootočí a SA zapne. Cílem konstruktérů asi bylo dosáhnout co nejjemnějšího chodu otočného ovladače, aby jeho otáčením nedocházelo k rozhození ustavení celé montáže. To se povedlo a obava ze samovolného zapnutí je asi nutnou daní za splnění tohoto cíle.

Výraznější výtku bych měl vůči ovládání nastavení SA na Polárku. K tomu je určen speciální paralaktický podstavec/klín. Otáčení podle svislé osy se děje pomocí dvou proti sobě postavených šroubů. Trochu zvláštní je, že pohybem těchto šroubů se přetlačuje tření dvou šroubů na silikonových podložkách, kterými je klín upevněn k podložce. Chce to trochu cviku, ale jde to a zvolená poloha se dá velice dobře zaaretovat. Horší je otáčení kolem horizontální osy, tedy nastavení deklinace. To se děje šroubem převádějícím rotační pohyb na ozubenou část krčku, na kterém je připevněna samotná montáž. Pohyb je poměrně hrubý a stavěcí šroub má dost velkou vůli. Nemilým překvapením pak je, že i po zaaretování polohy pomocí páčky v ose krčku se dá stavěcím šroubem poměrně lehce poloha změnit. Během práce montáže to, zdá se, drží, ale nastavování tímto způsobem není zrovna jemné ani pocitově spolehlivé. Ale je to i tak lepší než místo tohoto klínu použít běžnou fotografickou stativovou hlavu. Po nějaké době asi bude každý uvažovat o pořízení jiného paralaktického klínu.

Výtku si zaslouží i řešení osvětlení polárního hledáčku. To je řešeno pomocí samostatného modulu s baterií a LED diodou, který se prostým zasunutím upevní do otvoru k objektivu polárního hledáčku. V případě použití úhlové upínací lišty se musí základní modul osvětlení ještě doplnit o přechodku umožňující jeho upevnění do této lišty. Upevnění je ale silné slovo, osvětlovací modul na montáži drží jen lehce a je velmi jednoduché ho shodit a již nikdy nenajít, případně zničit jeho chabou konstrukci. Když je osvětlení na správném místě, tak celkem funguje, ale je velká škoda, že se nepodařilo ho umístit přímo v těle montáže.

Drobnou nectností je také to, že kryt baterií na horní straně těla montáže moc dobře nedrží a stačí jen malý impuls k tomu, aby se kryt posunul či přímo odpadl. To platí při odejmutém krytu okuláru polárního hledáčku, který kryt baterií jinak pomáhá přidržovat na místě.

Po dokončení nastaveného programu se montáž zastaví, aniž by se to dalo jakkoli zvenčí poznat. To platí pro případ, že máte v montáži nahrán rozšířený firmware. Je to dost nepraktické a je na to třeba brát ohled. Jestli stejnou nectností trpí i standardní firmware jsem nezjišťoval. Více k tomuto neduhu najdete níže v kapitole o firmware.

Pozn.: Četl jsem také něco o nevhodném řešení části vnitřního mechanismu montáže, které může vést k problémům s pravidelností chodu montáže, ale osobně zatím žádné problémy neregistruji a nejsem schopen se k této výtce vyjádřit.


 • Nosnost montáže

Nosnost SA je 5 kg. Do tohoto limitu se ale počítá vše, co je připevněno k hlavě SA, tedy nejen přístroje pro fotografování či pozorování a případnou pointaci, ale i upínací lišty a závaží. 5 kg tedy reálně není zas tak moc, pro řadu situací a kombinací vybavení to ale stačí.

Příklady hmotnosti konkrétního vybavení:

  • upínací úhlová lišta ... 0,5 kg
  • vyvažovací závaží (standardně je k SA dodáváno 1kg závaží) + tyč ... 1,25 kg
  • fotoaparát Canon EOS 70D + objektiv Canon EF 300/f4 ... 2,1 kg

Uvedená výbava váží celkem 3,85 kg, a to v ní není hlava pro uchycení fotoaparátu (ta není třeba při použití úhlové upínací lišty), hledáček, pointační dalekohled, kamera a další možné příslušenství. 1kg závaží už také může být na hraně schopnosti takovou sestavu vyvážit.


 • Potřebná nosnost a tuhost stativu

K hmotnosti fotografické či pozorovací výbavy ještě připočtěme hmotnost samotného SA a základního příslušenství:

  • tělo SA včetně polárního hledáčku, baterií a stativové podložky ... 1,4 kg
  • paralaktický podstavec ... 0,5 kg

Celková hmotnost SA s běžným fotovybavením pak lehce dosáhne i 6 kg. To má zásadní vliv na volbu vhodného stativu, který by měl tak mít nosnost minimálně 8 kg, pro použití dalšího příslušenství i více. K SA se dá pořídit stativ Sky-Watcher přímo určený pro SA, ten se mi ale se svojí nosností 5 kg zdá poddimenzovaný a je vhodný pro použití SA pouze v kombinaci s lehkým fotografickým vybavením, tedy např. se zrcadlovkou s lehkým objektivem a případně i bez vyvažování. V nosnostech jsou jistě rezervy a i stativ s nosností 5 kg může reálně unést těžší výbavu, ale pak se již takový stativ může stát nejslabším článkem celé sestavy s nevypočitatelným vlivem na kvalitu fotografií.

Pro praktické použití je také podstatná konstrukční tuhost stativu. Běžné fotografické stativy s rozumnou nosností se sice použít dají, ale dostatečnou tuhost mají často jen při složených nohách a tedy minimální výšce. K ustavení SA na Polárku pak bude třeba si i lehnout, aby bylo vidět do polárního hledáčku. Vhodnější je tedy astronomický stativ s větší základní konstrukční výškou, např. stativ pro montáže EQ-3 či EQ-5, ke kterému je ale třeba pořídit ještě adaptér umožňující připevnění montáže pomocí běžného 3/8" nebo 1/4" šroubu.


 • Základní a rozšířený firmware

Star Adventurer je z výroby vybaven základním firmwarem, který umožňuje SA dobře používat, ale s omezeními vyplývajícími z nemožnosti detailně nastavit všechny parametry. I tak je ale SA se základním firmwarem použitelný pro řadu úloh. Zajímavou možností je ovšem nahrát do zařízení rozšířený firmware. Jedná se o oficiální distribuci, nejde tedy o nějaký "pirátský" software. Rozšířený firmware umožňuje detailní nastavení všech možných parametrů. To se zdá jako jednoznačná výhoda, nicméně je třeba zvážit, jestli vám to stojí za ztrátu uživatelské jednoduchosti a přívětivosti. SA totiž neobsahuje hardwarové prvky, které by byly uzpůsobené pro pohodlné ovládání funkcí rozšířeného firmwaru a standardní ovládací prvky jsou tak trochu "znásilněny" pro ovládání funkcí rozšířeného firmwaru. SA také nenabízí žádný displej a zjistit, jaké hodnoty jsou aktuálně pro jednotlivé parametry nastaveny, není úplně jednoduché. Není to ale vymyšleno špatně a jde to. Vhodné či spíše potřebné je také vyměnit fólii se symboly módů pod otočným ovladačem, protože polohy otočného ovladače mají s rozšířeným firmwarem výrazně jinou funkci.

Rozšířený firmware má také jednu nedokonalost: Po dokončení nastaveného programu se montáž zastaví, tedy přestane sledovat hvězdy, případně Slunce nebo Měsíc. Ovladač je ale stále nastaven do pracovní polohy a stavová kontrolka svítí, takže vše vypadá, jako že se montáž točí, ale není tomu tak. To je škoda. I po dokončení programu bych chtěl, aby montáž pokračovala ve sledování oblohy, abych mohl třeba program spustit znovu, aniž bych musel znovu řešit, co mám zrovna v zorném poli. Když také máte nastavený nějaký program, ale fotografujete ručně, tak na to musíte pamatovat, protože najednou budete mít rozmazané fotografie, protože se montáž zastavila, ale vy jste si toho nevšimli. Pro takové případy je vhodné vše nastavit na nulu, aby montáž nepracovala s žádným programem a trackovala nepřetržitě. To ale není zrovna praktické. Jestli stejnou nectností trpí i standardní firmware jsem nezjišťoval.

Pokud chcete SA použít především pro astrofotografování a pokud máte ve zvyku řídit fotoaparát jinak, než přímo z SA, pak není třeba firmware měnit. Jste-li ale hračičky a chcete-li z SA vymáčknout maximum, pak změnu firmwaru doporučuji.


Aktualizace: VI/2020

První pokusy o astrofotografii s využitím montáže Sky-Watcher Star Adventurer

Ukázky fotografií pořízených pomocí montáže Star Adventurer se budou postupně objevovat v této fotogalerii.

Galaxie M31, And

Záznamové zařízení: Canon EOS 70D (nemodifikovaný)

Dalekohled/objektiv: Canon EF 300 mm f/4 L IS

Filtry: žádné

Montáž: SW Star Adventurer, běžný fotostativ Velbon Sherpa 200R

Pointace: bez pointace

Zpracování: 40 x 20 s, Deep Sky Stacker, Gimp

Datum: 1. 6. 2020

Poznámka: V době fotografování panovaly špatné světelné podmínky, Měsíc byl vysoko na obloze téměř v úplňku, obloha byla velmi světlá, fotografované objekty nebyly prakticky vidět ani v silnějším dalekohledu, galaxie M31 byla nízko nad obzorem.


Kulová hvězdokupa M13, Her

Záznamové zařízení: Canon EOS 70D (nemodifikovaný)

Dalekohled/objektiv: Canon EF 300 mm f/4 L IS

Filtry: žádné

Montáž: SW Star Adventurer, běžný fotostativ Velbon Sherpa 200R

Pointace: bez pointace

Zpracování: 30 x 30 s, Deep Sky Stacker, Gimp

Datum: 1. 6. 2020

Poznámka: V době fotografování panovaly špatné světelné podmínky, Měsíc byl vysoko na obloze téměř v úplňku, obloha byla velmi světlá, fotografované objekty nebyly prakticky vidět ani v silnějším dalekohledu.


Mléčná dráha

Záznamové zařízení: Canon EOS 70D (nemodifikovaný)

Dalekohled/objektiv: Sigma 17-50 mm f/2.8 EX DC OS, F = 17 mm

Filtry: žádné

Montáž: SW Star Adventurer, stativ Sky-Watcher EQ-5

Pointace: bez pointace

Zpracování: 1 x 90 s, Adobe Lightroom

Datum: 16. 6. 2020

Poznámka: V době fotografování panovaly zhoršené světelné podmínky - oblačnost, světelné znečištění z okolních sídel.


Kometa C/2020 F3 NEOWISE

Záznamové zařízení: Canon EOS 70D (nemodifikovaný)

Dalekohled/objektiv: Sigma 17-50 mm f/2.8 EX DC OS, F = 17 mm

Filtry: žádné

Montáž: SW Star Adventurer, stativ Sky-Watcher EQ-5

Pointace: bez pointace

Zpracování: 1 x 15 s, Adobe Lightroom

Datum: 12. 7. 2020

Poznámka: Kometa nad siluetou Krkonoš, vpravo Plejády

Galaxie M31, And

Záznamové zařízení: Canon EOS 70D (nemodifikovaný)

Dalekohled/objektiv: Canon EF 300 mm f/4 L IS

Filtry: žádné

Montáž: SW Star Adventurer, stativ Sky-Watcher EQ-5

Pointace: bez pointace

Zpracování: 15 x 50 s, Deep Sky Stacker, Gimp, Adobe Lightroom

Datum: 23. 6. 2020

Poznámka: V době fotografování panovaly středně dobré světelné podmínky.


Kulová hvězdokupa M3, CVn

Záznamové zařízení: Canon EOS 70D (nemodifikovaný)

Dalekohled/objektiv: Sky-Watcher EvoStar ED-72, 420 mm

Filtry: CLS

Montáž: SW Star Adventurer, stativ Sky-Watcher EQ-5

Pointace: bez pointace

Zpracování: 20 x 10 s, Deep Sky Stacker, Gimp

Datum: 5. 7. 2020

Poznámka: V době fotografování panovaly velmi špatné světelné podmínky, Měsíc v úplňku přezařoval celou oblohu a fotografované objekty nebyly pozorovatelné ani v silnějším dalekohledu. Kombinace fotoaparátu Canon EOS 70D a refraktoru SW EvoStar ED-72 s příslušným vyvážením je již na hranici možností montáže Star Adventurer, a to jak hmotností, tak délkou sestavy a výsledkem je opravdu velká citlivost na jakékoli chvění.


Skupina galaxií M81, UMa

Záznamové zařízení: Canon EOS 70D (nemodifikovaný)

Dalekohled/objektiv: Canon EF 300 mm f/4 L IS

Filtry: CLS

Montáž: SW Star Adventurer, stativ Sky-Watcher EQ-5

Pointace: bez pointace

Zpracování: 20 x 25 s, Deep Sky Stacker, Gimp, Adobe Lightroom

Datum: 1. 7. 2020

Poznámka: V době fotografování panovaly zhoršené světelné podmínky - poměrně silný svit Měsíce, světlené znečištění z okolních sídel.


Kometa C/2020 F3 NEOWISE

Záznamové zařízení: Canon EOS 70D (nemodifikovaný)

Dalekohled/objektiv: Canon EF 300 mm f/4 L IS

Filtry: žádné

Montáž: SW Star Adventurer, stativ Sky-Watcher EQ-5

Pointace: bez pointace

Zpracování: 18 x 15 s, DSS, Gimp, Adobe Lightroom

Datum: 12. 7. 2020

Poznámka: Zorné pole 300mm objektivu nestačilo na zachycení celého viditelného chvostu komety