Zákon o zbraních a střelivu

Úplné aktuální znění zákona o zbraních najdete např. na Portálu veřejné správy ČR.

Luk nebo kuš je zbraň. Jeho držení a použití se řídí Zákonem č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon má být snad od r. 2022 nahrazen novými samostatnými zákony o zbraních, o munici a o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti. Do té doby ale platí stávající zákon, resp. jeho novela účinná od 30. 1. 2021. Tato novela vnesla právě do ustanovení týkajících se mechanických zbraní spíše zmatek, protože mechanické zbraně již výslovně neuvádí, zmizela i dříve uvedená hranice 150 N nátahové síly pro zařazení zbraně pod kuratelu tohoto zákona apod.

Je tedy třeba sledovat vývoj legislativy v této oblasti, který je a zřejmě i nadále bude poměrně dynamický.

Úplné aktuální znění Zákona č. 119/2002 Sb. najdete v sekci Legislativy ve vztahu ke vzduchostřelbě.


Další zdroje informací:

Stanovisko MV ČR k povinnosti zajistit bezpečnost střelby ze zbraní kategorie D podle § 15 odst. 3 zákona o zbraních po 1. červenci 2014

Informace Ministerstva vnitra ČR k připravovanému novému zákonu o zbraních