K některým pravidlům lukostřelby

Oblečení při oficiálních lukostřeleckých akcích

Jednou z propagovaných výhod lukostřelby jsou minimální nároky na vedlejší výdaje, mezi které patří i výdaje na speciální oblečení. Ona to ale až zas tak úplná pravda není. Samozřejmě, že na neoficiálních akcích můžete být oblečeni celkem v čemkoli, pokud tím nebudete pohoršovat okolí. Pořadatelé jednotlivých akcí mohou mít ale vlastní představu o oblečení střelců, kterým je třeba nebo alespoň vhodné se přizpůsobit (nejčastěji se jedná o požadavek na dobové oblečení při akcích historické lukostřelby apod.).

Čím je akce oficiálnější, tím se také zvyšuje pravděpodobnost, že budou existovat pravidla pro oblečení účastníků. Vždyť lukostřelba se vedle golfu, tenisu a kriketu řadí mezi tzv. bílé sporty. Výše zmíněné lukostřelecké organizace pak taková pravidla mívají přímo ve svých řádech a směrnicích, případně pravidla oblečení interpretují a přizpůsobují národní představitelé těchto organizací. Jako obvykle, nejstriktnější pravidla i pro oblečení má World Archery Federation.

Pravidla WA pro oblečení jsou zaměřena především na akce nejvyšší úrovně, tedy mistrovství světa, olympijské hry a světový pohár, a podle toho jsou také nastavena. Celkem obsáhlá jsou tato pravidla pro terčovou lukostřelbu, mnohem volnější jsou pro lukostřelbu terénní a 3D. V pravidlech WA je řada detailů ohledně barev a materiálu dresů, délky šortek, provedení dámských topů apod., zobecnit lze ale to, že na akcích dle WA nejsou přípustné džínové materiály (i když i to má výjimky) a maskovací oblečení a že je třeba být oblečen cudně. Pro detail pravidel WA ohledně oblečení zajděte na internetové stránky WA - Kniha 3, kap. 20 pro terčovou lukostřelbu a Kniha 4, kap. 33 pro terénní a 3D lukostřelbu. Dobré je se také podívat na stránky ČLS, kde najdete počeštěnou verzi těchto pravidel (zajímavé ovšem je, že česká verze pravidel WA v knize 4 pro terénní a 3D lukostřelbu kapitolu 33 o oblečení neobsahuje). Pozor ale na to, že na stránkách ČLS lehce najdete i archivní dokumenty (např. Pravidla oblékání dle ČLS z roku 2006), které nejspíše už neodpovídají současnosti, ale u kterých není možné jednoduše zjistit, jestli ještě platí nebo ne.

Ostatní organizace (IFAA, HDH IAA) v tomto směru téměř nic nepřikazují ani nezakazují. Protože se tyto organizace věnují terénní a 3D lukostřelbě, je přirozené, že i volnost v oblečení je velká a požadavky na oblečení jsou dány především samotným pohybem v terénu za různého počasí. Lze ovšem vypíchnout zákaz nošení maskovacího oblečení na horní části těla. Ať je toto pravidlo přímo popsáno nebo ne, je zásadně doporučeno ho vždy dodržovat, a to především kvůli zajištění vaší vlastní bezpečnosti při pohybu a lukostřelbě ve větším počtu účastníků v terénu, kde je rozhodně potřeba být ostatními viděn. Osobně bych doporučoval nenosit maskovací ani kalhoty. IFAA ve vydání pravidel pro rok 2015 upřesňuje, že maskovací oblečení může být použito, ale jen v kombinaci s vysoce viditelnými prvky.

V pravidlech IFAA od roku 2015 je pak nově zdůrazněn zákaz nošení čehokoli, co by mohlo omezovat lukostřelcovy smysly, především pak sluch, zrak apod., aby nebyla snížena schopnost lukostřelce vnímat okolí, podmínky a případná nebezpečí během závodu. Z toho vyplývá, že by např. neměly být nošeny klapky na uších, příliš tmavé brýle apod.

Pozn.: Pro zákaz nošení maskovacího oblečení nebývá v řádech použito sousloví "maskovací oblečení", ale "camo styl". Podle mě je to oblečení potištěné jakýmkoli maskovacím vzorem, pro jiné je to ovšem označení jen pro maskáče odstřelovačů pošité chlupy, listím a větvičkami. Podívám-li se pak na to, v čem absolvují např. závody českého poháru Č3DL mnozí jedinci, pak je pravděpodobně většina z nich zastáncem druhého výkladu nebo to prostě neřeší, protože "maskáče k lovu přece patří".

(Ne)dodržování pravidel při závodech České 3D lukostřelby

Výklad zákazu nošení maskovacího oblečení je jedním z příkladů nejasných ustanovení českých řádů 3D lukostřelby. Protože se ale často nedodržují ani některá další, často významnější a někdy dokonce přímo ovlivňující výsledky závodů (postoj na metě, bodování, alkohol, zapisování bodovaček, použití facewalkingu, používání mobilních telefonů na trati, ...), tak je asi i nad tímto potřeba přimhouřit oko. Toho přimhuřování je ale na můj vkus nějak moc a závody Č3DL někdy spíše připomínají spíše jen organizovaný sraz nadšenců než profesionálně provedenou akci s důsledným dodržováním pravidel ze strany závodníků i pořadatelů.

Situaci rozhodně nepřispívá ani to, že stále a stále nejsou vyjasněna oficiální pravidla, není k dispozici dobrý překlad pravidel IFAA a tato pravidla nejsou uplatňována tak, jak IFAA říká, i když to je oficiálně deklarováno (ve skutečnosti se např. Český pohár 3D střílí podle svých vlastních pravidel, které se poměrně zásadně liší od pravidel pro lovecký okruh dle IFAA a nejde jen o na stránkách Ć3DL uvedené národní odchylky).

Možná ale právě to lehce amatérské nadšenectví ke 3D lukostřelbě řadu lidí přitahuje a striktní dodržování pravidel by znamenalo snížení počtu účastníků akcí. Jde tedy o priority a hodnoty, které si stanoví předsednictvo Č3DL i každý z lukostřelců.

Lukostřelba a doping

I na lukostřelbu se, samozřejmě, vztahují nařízení o dopingu, což je využití zakázaných látek nebo metod ve sportu za účelem zlepšení sportovního výkonu (zakázané jsou rovněž látky, které maskují použití zakázaných látek nebo metod). Podrobné informace o zakázaných látkách a metodách najdete na internetu, zde se zmíním jen o některých běžných látkách a jejich možnosti či zákazu požití při lukostřelbě:

  • Alkohol ... je zakázán při soutěži do množství 0.10 g/l, resp. 0.1 ‰ v krvi (FITA/ČLS, IPC), podle jiných pravidel může být alkohol zakázán úplně (např. podle České 3D lukostřelby je alkohol výslovně zakázán před závodem Českého poháru i během něj)
  • Marihuana (tetrahydrocanabinol - THC) ... je zakázána jen při soutěži
  • Kofein ... není zakázán
  • Nikotin ... není zakázán jako doping, může být ale zakázáno kouření během soutěží, v určitých prostorách apod.
  • Léky ... různé léky včetně těch nejběžnějších a "neškodných" mohou obsahovat zakázané látky a je třeba vyhodnotit každý konkrétní lék

IFAA se ve svých řádech přihlašuje k olympijským antidopingovým pravidlům IOC (International Olympic Committee), WA přejala Světový antidopingový kodex (World Anti-Doping Code) Světové antidopingové agentury (WADA) a antidopingovým pravidlům věnuje samostatnou část svých legislativních dokumentů (Book 6).

Více můžete najít např. na stránkách Antidopingového výboru ČR, Českého lukostřeleckého svazu i jinde.


Na závěr je třeba říct, že na běžných "vnitrostátních" lukostřeleckých soutěžích se doping spíše neřeší, a to, bohužel, ani na nejzákladnější úrovni, a tak se celkem běžně některých soutěží účastní i např. lukostřelci s viditelně zvýšenou hladinou alkoholu v krvi. Co si o tom osobně myslím, je asi zřejmé...

S přísnou dopingovou kontrolou se ovšem setkáte na akcích reprezentační úrovně, mezinárodních mistrovstvích apod.