Výběr elektrické kytary pro začínající el. kytaristy - krok 2

Krok 2: Vybavení kytary

Ve výbavě kytary najdeme řadu položek, které lze zkoumat a mezi kterými lze volit, nicméně já doporučuji se zabývat především snímači, a to ještě jen v případě, že jste schopni popsat nějaké stylové či zvukové preference, které sledujete.
Z ostatních položek lze zvážit, jestli má mít kytara mechanické tremolo, tedy "vibrapáku" pro ohýbání tónu. U levnějších kytar bych spíše doporučoval pevnou kobylku, aby kvůli levnějšímu tremolu nedocházelo k rozlaďování kytary.

Preferovanému hudebnímu stylu, resp. zvuku lze vyhovět vhodnou volbou snímačů, kterými je kytara osazena.

HB = humbucker, dvojcívkový snímač
HB snímače mají sytější, kulatější tón s méně průraznými výškami. Důležitou vlastností HB snímačů je silnější výstupní signál a tedy vyšší vybuzení zesilovače a vyšší zkreslení.

SC = single coil, jednocívkový snímač
SC snímače produkují jasnější, cinkavý tón s výraznými výškami. Jejich výstupní signál bývá slabší než u HB snímačů a při stejném nastavení zesilovače je tak dosahováno menšího zkreslení. Zvuk SC snímačů se nejvíce projeví v čistých nebo méně zkreslených tónech.

Pozn.: Nemáte-li ve stylu či zvuku jasné preference, pak zkuste zvolit některou z univerzálnějších variant, tedy např. osazení 2HB (viz níže - snímače 1) s rozpínatelnými cívkami (typicky je to řešeno push-pull ovládacími prvky na kytaře), případně variantu 2HB + 1SC (viz níže - snímače 2), pokud přece jen trochu upřednostňujete tvrdší hudbu, nebo 1HB + 2SC (viz níže - snímače 3), pokud vám jde primárně spíše o čistší tón.

 
Snímače 1: 2HB
Osazení dvěma dvojcívkovými snímači je typické pro kytary určené pro rock a tvrdší styly obecně. HB snímače jsou montovány jako odkryté (spodní obrázek) nebo s typickým krytem (horní obrázek).
Takto bývají typicky osazeny kytary typu Les Paul, SG či lubovky, ale 2HB osazení lze najít i na všech jiných typech kytar.
Některé HB snímače jsou konstruovány tak, že umožňují rozepínání cívek a tím přepnutí do módu SC snímače. Tak je možno i z kytary osazené HB snímači dostat cinkavý zvuk SC snímačů.
 
Snímače 2: 2HB + 1SC
Kytary s touto kombinací snímačů jsou opět určeny především pro tvrdší rockovou muziku, přítomnost jednoho jednocívkového snímače ale umožňuje posunout zvuk kytary i do cinkavých výšek a zjemnit zvuk HB snímačů.
Takovéto osazení najdete často u kytar typu Superstrat, Stratocaster apod.
 
Snímače 3: 1HB + 2SC
Toto osazení je typické pro kytary, jejichž hlavním určením je cinkání SC snímačů, ovšem v kombinaci s potřebou hutnějšího zkreslení při použití nejostřejšího snímače u kobylky.
Tuto kombinaci najdete na řadě kytar Stratocaster či Superstrat, ale nejen tam.
 
Snímače 4: 3SC
Kompletní osazení třemi jednocívkovými snímači je typické pro kytary typu Stratocaster. Takové kytary nejlépe vynikají ve stylech využívajících čisté tóny, případně menší zkreslení, využívány jsou ale i v tvrdších rockových stylech.
 
Snímače 5: 2SC
Takovéto osazení dvěma jednocívkovými snímači je typické pro kytary typu Telecaster. Tyto kytary produkují brilantní čistý či crunch zvuk pro jemnější rockové styly, country, blues apod.
I Telecaster ale lze pořídit třeba s dvěma HB snímači apod.

Pozn.: Výše uvedené má řadu výjimek z pravidel. I vzhled některých snímačů může klamat (v těle SC snímače se např. může nacházet snímač dvojcívkový). Každý snímač také bude znít trochu jinak. To už bychom ale výběr kytary pro začátečníka zbytečně komplikovali.