Digitální kytarový zesilovač Blackstar ID:60 TVP-H - nahrávání

recenzi kytarového zesilovače Blackstar ID:60 TVP-H jsem se v samostatné sekci věnoval vstupům a výstupům. Tento článek je rozšířením původní recenze speciálně zaměřeným na nahrávání kytary pomocí tohoto aparátu, který nabízí opravdu pestrou paletu možností, jak žádaný zvuk zachytit.
Přikládám také řadu zvukových ukázek pro ilustraci toho, co se kterým způsobem dá z kytary dostat do záznamu.

Nadstandardně bohaté možnosti nahrávání jsou jednou z velice praktických výhod digitálního kytarového zesilovače. Tyto možnosti se dají rozdělit do tří základních skupin podle zdroje signálu:
  • Snímání reproduktoru mikrofonem
Protože lze k zesilovači připojit reproduktory, což asi nikoho nepřekvapí, tak můžeme použít standardní snímání reproduktoru vhodným mikrofonem. Ve zvukových ukázkách najdete všechny čtyři zvukové ukázky (clean, crunch, distortion a lead) sejmuté dvěma mikrofony, jedním ve středové (ukázky č. 13 až 16) a druhým v mimostředové (ukázky č. 17 až 20) pozici vůči reproduktoru.
V tomto tedy, logicky, ani digitální zesilovač nic nového nepřináší a zajímavé to začíná být až dále.
  • Emulovaný linkový výstup

Linkový výstup na ID:60 není jen tak obyčejnou linkou. Tato linka je doplněna obvodem simulujícím zvuk reproduktoru, takže z linky nejde jen bzučení, jaké jde z linkových neemulovaných výstupů, ale již finální dále dobře použitelný zvuk, a to jak do P.A., tak pro nahrávání. Emulovanou linku má ale dnes už většina aparátů, takže ani v tomto ID:60 vlastně nevyniká. Co je zde ale navíc oproti většině konkurence, je možnost přepínání mezi dvěma módy linky, a to

        a) Stereo
Stereo je základní nastavení, ve kterém jde z linky stereo výstup (stereo jsou vestavěné efekty). Na toto stereo má vliv softwarový přepínač "Wide Stereo", který přepíná stereo mezi běžným a rozšířeným. Vyzkoušejte sami, co bude vašim uším a potřebám bližší. Wide stereo je zaponuté u většiny zvukových ukázek, speciálně na stereo jsou však zaměřeny ukázky č, 24 (Wide Stereo zapnuté) a 25 (Wide Stereo vypnuté).
Zesilovač pozná, jestli je do linkového výstupu zapojen stereo kabel nebo mono kabel a podle toho rozhodí efekty do sterea nebo je nacpe všechny do mono kanálu. Ve zvukových ukázkách můžete porovnat totéž nahrané mono (ukázky č. 1 až 4) i stereo (ukázky č. 5 až 8).

        b) Mono/Clean
Po přepnutí do tohoto módu se ze stereo linky stane dvojitá mono linka, přičemž z jednoho kanálu jde zvuk zprocesovaný zesilovačem a z druhého čistý zvuk kytary bez jakéhokoli ovlinění zesilovačem. Toho se dá využít dvěma způsoby. Jedním z nich je možnost smíchat čistý a zprocesovaný zvuk a vytvořit tak nové zvukové barvy. Druhou cestou, jak využít nahraný čistý zvuk kytary, je pustit ho zpátky do zesilovače a procesovat ho dodatečně. To je možné buď analogově do kytarového vstupu, nebo digitálně přes USB. K reprocesingu zvuku slouží i "Reamping" mód, do kterého se dá zesilovač softwarově přepnout.
Zvuková ukázka č. 21 demonstruje kombinaci čistého a lehce zprocesovaného signálu v jedné stereo nahrávce.

Pozn.: Na zvuku, který do linky jde, se podílí celý zvukový řetězec od Gainu a Volume vstupního kanálu přes 3pásmový ekvalizér včetně ISF, simulaci elektronek, efektovou sekci až po, možná trochu překvapivě, dvě třetiny master sekce, tedy Resonance a Presence. Jediné, co nemá na zvuk v lince vliv, je Master Volume.
  • Výstup USB

USB výstup funguje ve stejných módech jako výstup linkový, tedy Stereo nebo Mono/Clean, jen se vše odehrává mezi zesilovačem a počítačem prostřednictvím standardního USB kabelu. Vše, co je napsáno výše u emulovaného linkového výstupu tedy platí i pro USB.
Přes USB jsou nahrány zvukové ukázky č. 9 až 12. Můžete je porovnat se tímtéž materiálem nahraným přes linkový výstup.

Ke zvukovým ukázkám jsem připojil také demonstrující jeden z nedostatků zesilovače ID:60 TVP-H, a to konkrétně digitální šum, který se do zvuku dostane v okamžiku, kdy linkový vstup a výstup přepnete do módu efektové smyčky. V ukázkách č. 22 a 23 můžete slyšet tento šum v tichých pasážích a porovnat ho s užitečným signálem. Protože přepnutím do módu efektové smyčky přijdete o linkový výstup, který se změní na Return pro smyčku, nahrával jsem tuto ukázku pouze přes USB a mikrofon před reproduktorem.
Nejedná se o zas tak dramatickou věc, slyšet to ale je. Záleží také hodně na kanálu, který na zesilovači právě využíváte. Každý z šesti vstupních kanálů šumí jinak. Stejný šum uslyšíte i bez zapnuté efektové smyčky, když otočíte Master Volume hodně doprava. Zapnutím efektové smyčky se ale tento šum podstatně zesílí.

Nahrávací sestava:

  • Zesilovač ... Blackstar ID:60 TVP-H
  • Zařízení pro nahrávání z linkového výstupu ... Zoom R16
  • Zařízení pro nahrávání z výstupu USB ... běžný notebook
  • Reproduktor ... Celestion Vintage V30
  • Mikrofony pro snímání reproduktoru ... Shure SM-57
  • Kytara ... Cort Z-Custom

Ukázky nahrávek:
Všechny ukázky jsou uloženy ve sdíleném adresáři na Google Disk.
Před poslechem ukázek ještě upozorním, že mi nešlo o demonstraci zvuku kytary a zesilovače a s výběrem zvuků pro nahrávání jsem se nijak netrápil. Šlo mi především o porovnání příslušných různě nahraných zvuků mezi sebou.
Nahrávky nejsou nijak upravované, jde skutečně o surový záznam.

Č.
Nahráno z...
Mód / konfigurace
Zvuková ukázka
Další nastavení
Odkaz na zvukový soubor
1
Emulovaná linka
Mono
Clean
Wide Stereo On
2
Emulovaná linka
Mono
Crunch
Wide Stereo On
3
Emulovaná linka
Mono
Distortion
Wide Stereo On
4
Emulovaná linka
Mono
Lead
Wide Stereo On
5
Emulovaná linka
Stereo
Clean
Wide Stereo On
6
Emulovaná linka
Stereo
Crunch
Wide Stereo On
7
Emulovaná linka
Stereo
Distortion
Wide Stereo On
8
Emulovaná linka
Stereo
Lead
Wide Stereo On
9
USB
Stereo
Clean
Wide Stereo On
10
USB
Stereo
Crunch
Wide Stereo On
11
USB
Stereo
Distortion
Wide Stereo On
12
USB
Stereo
Lead
Wide Stereo On
13
Reproduktor - mikrofon
Umístění na střed
Clean
Wide Stereo On
14
Reproduktor - mikrofon
Umístění na střed
Crunch
Wide Stereo On
15
Reproduktor - mikrofon
Umístění na střed
Distortion
Wide Stereo On
16
Reproduktor - mikrofon
Umístění na střed
Lead
Wide Stereo On
17
Reproduktor - mikrofon
Umístění mimo střed
Clean
Wide Stereo On
18
Reproduktor - mikrofon
Umístění mimo střed
Crunch
Wide Stereo On
19
Reproduktor - mikrofon
Umístění mimo střed
Distortion
Wide Stereo On
20
Reproduktor - mikrofon
Umístění mimo střed
Lead
Wide Stereo On
21
Emulovaná linka
Mono/Clean
Clean
Wide Stereo On
22
USB
Mono
Clean - Clean/chorus
Effect Loop On
23
Reproduktor - mikrofon
Umístění na střed
Clean - Clean/chorus
Effect Loop On
24
Emulovaná linka
Stereo
Clean
Wide Stereo On
25
Emulovaná linka
Stereo
Clean
Wide Stereo Off
Květen 2015
Comments