Specifika "superreflexních" ramen Border Hex Hyperflex

I u českých lukostřelců se začínají objevovat velice specifická reflexní ramena Hex Hyperflexfirmy Border Archery. Jedná se opravdu o zvláštní ramena, která přinášejí zajímavé pozitivní vlastnosti pro střelbu. Také ale sem tam někomu prasknou, což většinou souvisí s jejich nesprávným použitím, resp. seřízením luku. Ohledně jejich vlastností a způsobu použití, resp. nastavení luku začínají kolovat různé "pravdy", které se často liší od pravd objektivních a já jsem se tedy rozhodl sepsat informace a zkušenosti posbírané aktuální intenzivní komunikací s f. Border ohledně těchto ramen, a to včetně řešení reklamace poškozených ramen, a myslím, že by to mohlo být užitečné shrnutí i pro někoho dalšího, komu bych tím mohl ušetřit nějaké starosti a čas.

Účelem tohoto článku není recenze zmíněných ramen - testy a recenze si můžete najít jinde na internetu. Impulsem k tomuto příspěvku byla moje čerstvá zkušenost s těmito rameny, a to konkrétně velice pestrá komunikace s f. Border ohledně objednání a nákupu ramen Hex-7 Hyperflex pro ILF středy i verze Hex-6.5 pro Bear střed a, a to především, komunikace s f. Border ve věci reklamace prasklého ramena a poškozeného středu. Během této komunikace jsem nasbíral některé zkušenosti a informace, které je velmi těžké, ne-li nemožné, najít na stránkách f. Border. Budete-li informace o správném nastavení luku s těmito rameny shánět mezi kolegy lukostřelci, tak se velice lehce můžete dozvědět zaručené pravdy, které ve skutečnosti pravdami nejsou a jejich poslechnutí může zapříčinit i závažné poškození vašeho luku.
Nejsem agentem f. Border a sám jejich luky nepoužívám. Komunikací s nimi v zastoupení kolegů, kteří ramena Hex-7 mají, jsem ale strávil hodně času a myslím, že stručné shrnutí specifik týkajících se Border Hex Hyperflex ramen by mohlo být užitečné pro kohokoli, kdo ramena Border Hex Hyperflex používá nebo uvažuje o jejich pořízení.

Pokud vás toto téma zajímá, klikněte na "ČTĚTE DÁL..." a čtěte dál...

  • Výška tětivy (brace height): Výška tětivy pro luky s rameny Hex Hyperflex je mnohem nižší, než pro jiné reflexní luky. Např. pro běžný reflexní luk délky 70" bude běžná výška tětivy někde kolem 22 až 23 cm, pro Border Hex HF ramena je to ale jen 16,5 až 17,8 cm (6,5 až 7"). Tuto výšku je bezpodmínečně třeba dodržet, protože jinak akutně hrozí prasknutí ramen. To může být pro tradicionalisty trochu problém, protože správně nastavený luk s Border Hex rameny vypadá jako nastavený nesprávně, pro někoho až lehce směšně právě díky nízké výšce tětivy. Tabulka doporučených výšek tětiv pro luky s těmito rameny je k nalezení na stránkách borderbows.com.
  • Tětiva: Tětiva sama může být spředena z jakéhokoli běžného materiálu pro výkonnější luky. Firma Border aktuálně používá materiál 8125, i FastFlight a jiné materiály obdobných vlastností jsou ale OK. Délka tětivy pro luk s rameny Border Hex HF musí být větší, než pro běžné reflexní luky, doporučuje se tětiva o 1" kratší než je celková délka luku (pro běžné reflexní luky se počítá s tětivou standardně cca o 3" kratší než je délka luku). To také odpovídá nižší výsledné výšce tětivy, jak je uvedeno v předchozím bodu.
  • Šípy: Další věc, kterou je třeba bezpodmínečně dodržet, je minimální hmotnost šípu, a to podle této tabulky. Specifická je i volba tvrdosti (spinu) šípu. Šípy pro luk s Border Hex HF rameny musejí být o jeden, či spíše dva stupně tvrdší (tedy s o 100 až 200 nižším číslem spinu), než by vycházelo pro běžné reflexní luky o stejné nominální nátahové síle. Vysvětleno je to tím, že ramena Hex HF jsou významně rychlejší, než běžná karbonová a jiná standardní reflexní ramena a tomu je třeba přizpůsobit i tvrdost šípů. Použití měkčích šípů se typicky projevuje nepříjemným práskáním luku při výstřelu. Tento nechtěný zvuk se dá také eliminovat zvětšením výšky tětivy, ale to je striktně zakázáno (viz poznámky výše) a jedinou akceptovatelnou možností je použít tvrdší šípy.
  • Střed luku: Ramena Border Hex HF se dají namontovat na jakýkoli střed s ILF zámky, případně se dají pořídit ramena speciálně přizpůsobená středům f. Bear Archery (pro Bear ale v tuto chvíli nemůžete mít verzi Hex-7, ale jen Hex-6.5). Pokud si chcete od Borderu pořídit jen ramena a střed si chcete dodat vlastní, pak je nezbytné ověřit si u f. Border, že vámi zvolený střed je vhodný. Různé středy mohou mít různou geometrii (pro Hex HF ramena je nejdůležitějším parametrem dostatečná deflexe, tedy "ohnutí" konců středu směrem k lukostřelci) a ne všechny středy jsou tak pro tato ramena vhodné.
Vše výše uvedené platí pro ramena verze Hex-7 i Hex-6.5 (pro jiné verze jsem to neověřoval).

Závěrem je vhodné shrnout, že ten, kdo si pořídí ramena Hex Hyperflex, si musí být vědom toho, že si nepořizuje běžná reflexní ramena a že se k nim musí i chovat v lecčem specificky. Ann z f. Border dokonce upozorňuje na to, že člověk pořizující si tato jejich "superreflexní" ramena musí být dostatečně silnou a vnitřně přesvědčenou osobností, která bude schopná odrážet útoky a "dobré rady" lukostřelců s tradičním vybavením a schopná trvat na striktním dodržování doporučení výrobce, i kdyby se všichni kolem stavěli na hlavu. A to nemusí být jednoduché, zvláště když se i od uznávaných autorit budete dozvídat, že máte luk seřízený na první pohled špatně.

Ještě douška k f. Border Archery: Jedná se o malou firmu (3 lidé v administrativě, 9 v ruční výrobě a 1 u CNC stroje), která přistupuje k věcem inovativně a velmi rychle reaguje na podněty z trhu. Na jejich stránkách ale nelze jednoduše najít všechny potřebné informace, a tak zásadně doporučuji netrápit se objevováním Ameriky a v případě jakéhokoli dotazu nebo zájmu o jejich produkty přímo kontaktovat f. Border a tímto způsobem zjistit vše potřebné. Ušetříte tím spoustu času a, a to hlavně, předejdete problémům. Přece jen produkty Border Archery nejsou nejlevnější a obezřetnost se rozhodně vyplatí.

Jaro 2015
Comments