Pár poznámek k programu Adobe Lightroom

Žádný digitální fotograf se dnes neobejde bez software pro katalogizaci, úpravy a tisk fotografií. Potřebujete-li konstruovat a zásadním způsobem upravovat digitální obrazy, pak se budete muset doslova prohrabat velkou hromadou editačních programů a předtím si také zásadně ujasnit kritéria, podle kterých budete vybírat. Pokud ale většinu práce odvádíte při cvaknutí spouště a doma pak chcete fotografie především vyvolávat, pak potřebujete hlavně dobrou fotokomoru. K tomu může posloužit i některý z řady běžných fotoeditačních programů, existuje ale i program s názvem Adobe Photoshop Lightroom, který je jiný.

Jedná se o skutečnou digitání fotokomoru, jejíž síla není v nabídce tisíců kreativních nástrojů, filtrů, různých prznítek apod., ale v podpoře toho, co fotograf opravdu potřebuje při digitálním "vyvolávání" a postprodukci fotografií v kombinaci se silnými nástroji pro jejich katalogizaci. Již od verze 2 je to nástroj na profi úrovni, v dalších verzích přibývaly některé nové funkce a vylepšovaly se ty původní. V nejnovější verzi 5 došlo opět k posunům, většinou kladným (funkce Upright - skvěle fungující korekce svislic jedním kliknutím, nové možnosti ve Slideshow, dále vylepšené již tak výborné retušovací nástroje, kruhový/elipsový přechodový filtr, možnost editace bez dostupnosti zdrojového snímku apod.). Negativním posunem je, alespoň podle mých pozorování, o něco vyšší náročnost na výkon počítače oproti předchozím verzím a leckoho nepotěší ani téměř 1 GB potřebného místa na disku pro vlastní instalaci programu oproti např. cca 350 MB, které stačily verzi 3. V diskusích se často zmiňuje, že negativní vlastností, kvůli které leckdo nepřešel z verze 3 ani na verzi 4, natož na verzi 5, je změna v přístupu k základní editaci, konkrétně že zmizely superužitečné nástroje Fill Light a Recovery a ostatní že fungují tak nějak jinak. To se skutečně stalo již ve verzi 4 a inovovaná sada (processing v. 2012) těchto základních nástrojů je na první pohled chudší. Vězte ale, že si na tuto novou sadu rychle zvyknete a nakonec budete dosahovat dokonce lepších výsledků díky vylepšeným algoritmům, které tyto nástroje pohánějí. Ale také je tu možnost, o které leckdo neví, a to možnost přepnout se do původního processingu verze 2010 či dokonce 2003. Po přepnutí se opět objeví nástroje Fill Light, Recovery a další a program funguje jako za starých časů. Za toto zachování historie vývojáře chválím a doporučuji firmě Adobe tuto vlastnost pořádně marketingově rozmáznout, protože jsem si jist, že tím získá řadu dalších uživatelů s chutí přejít na nejnovější verze.
Suma sumárum, přesto, že mi v Lightroomu pár věcí mi chybí (více editací k jednomu zdrojovému souboru, větší možnosti ve vytváření kolekcí, resp. struktury katalogu apod.), jsem jeho spokojeným uživatelem a doporučuji kolegům fotografům se nad použitím tohoto programu zamyslet.

Pozn.: Pokud uvažujete o tom, že se Lightroomu podíváte na zoubek a že byste ho snad začali používat, pak počítejte s poměrně vysokými nároky na místo na vašich discích. Vlastní instalace programu zabere cca 1 GB, nějaké stovky MB postupně zabere katalog fotografií (mých cca 18000 fotografií, které mám v Lightroomu zaregistrovány, zatím vytvořilo databázi o velikosti cca 300 MB), velký prostor ale budete potřebovat pro náhledy, které se během práce s programem vytvářejí (u mě to je nyní cca 3,5 GB). Něco se dá optimalizovat, ale raději s tím počítejte. Nejvíce místa ovšem nejspíš rychle zaberou samotné fotografie, za to ale Lightroom nemůže. Software není také zrovna lehkonohý a vyžaduje poměrně velký výkon počítače.

Srpen 2013
Comments