Odkazy a informace / Links and info

Doporučená literatura, mapy / Recommended literature, maps

 • M. Feiler, P. Noack: Deep Sky Reiseatlas; Oculum, 2011 ... skvělý pozorovací atlas s přehlednou klasifikací objektů vč. hodnocení jejich zajímavosti k pozorování (v němčině) / great observation atlas containing object classification and evaluation of their atractivity
 • R. Stoyan: Deep Sky Reiseführer; Oculum, 2000 ... podrobné informace k nebeským objektům vč. kreseb jejich reálného obrazu v menším dalekohledu (v němčině) / detailed information about sky objects incl. drawings showing their real appearance in small/middle telescope
 • Kolektiv autorů: Hvězdářská ročenka (+ CD a přístup k on-line verzi); Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy ... podrobné informace o nejdůležitějších jevech v průběhu roku / detailed info about objects and events during the year
 • Péter Vizi: Hviezdny atlas k malým ďalekohľadom; Geobook, 2010 ... praktický pozorovací atlas s vyobrazeními vybraných objektů tak, jak jsou reálně vidět v malém dalekohledu / useful observation atlas incl. real appearance of some objects in small/middle telescope
 • A. Rükl: Měsíc dalekohledem; Aventinum, 2006 ... knižní atlas Měsíce v pohledu normálním i stranově převráceném / map book showing ordinary and mirror maps of Moon surface
 • J. Dušek, J. Píšala: Hvězdy dalekohledem; Aventinum, 2008 ... praktický úvod k pozorování hvězd, souhvězdí a objektů pro rychlou oreintaci na obloze A. Rükl: Měsíc; Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 2010 (3. vydání) / astronomy for beginners
 • Otočná mapa hvězdné oblohy

Internet

Podívejte se na mapu ČR s vyznačením oblastí tmavé oblohy (Google Maps):

Oblasti tmavé oblohy


 • Software

  • Astro Tools ... dynamická mapa hvězdné oblohy; ne tak hezká jako Stellarium nebo Vortex, ale s několika praktickými funkcemi (např. zorná pole apod.), freeware, pro Android / dynamic map of the sky with several useful functions (FOV, etc.), freeware, Android
  • SkyMap ... dynamická hvězdná obloha od Googlu, freeware, pro Android / dynamic star map made by Google, freeware, Android
  • Stellarium ... skvělá dynamická mapa hvězdné oblohy s řadou funkcí, freeware (Open Source projekt) pro PC/Windows, za 51,- Kč pro Android / great dynamic sky map incl. a lot of functions, freeware for PC/Windows, 51 CZK for Android
  • Vortex Planetarium ... skvělá dynamická mapa hvězdné oblohy s řadou funkcí, 60,- Kč, pro Android / great dynamic sky map with a lot of functions, Android
  • Iris ... program na úpravu astrofotografií, freeware / astrophoto editing software, freeware
 • Videa / Videos

  • Projekt Illustris: Nejdetailnější simulace vývoje vesmíru / Illustris Simulation: Most detailed simulation of our Universe

Illustris Simulation: Most detailed simulation of our Universe

Comments